Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Személyi edző

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 52 813 01 0001 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Oktatás
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.29.
     SZVK031_Sportedzo.pdf

A Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Működteti a rábízott sportrekreációs létesítményt
Ellátja a klubban működő büfé üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, értékesíti a
klub kereskedelmi céllal forgalmazott termékeit (sportruházat, étrend-kiegészítők)
Az animátor elsősorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja,
megszervezi és felügyeli szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív
kikapcsolódást célzó programjait
Részt vesz a klub menedzselésében
Együttműködik a szervezet vezetőivel, edzőivel, közreműködik a szervezet
kapcsolatainak ápolásában, fejlesztésében
Sporttanfolyamokat szervez és vezet
Ellátja a munkakörével együtt járó rutin- és egyéb feladatokat
Közvetlen kapcsolatot tart a szolgáltatásokat igénybe vevő vendégekkel
Népszerűsíti az egészséges életmódot, kiemelten a rendszeres testedzést és sportolást,
hozzájárul az egészség megalapozásához és megszilárdításához
Etikusan kezeli a teljesítményértékekkel összefüggő cél-eszköz kapcsolat elemeit és
megvalósítási módjait
Felismeri a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat, elősegíti megelőzésüket, illetve
kivédésüket
Megtervezi, megszervezi és irányítja sportolói felkészülését
Az életkori sajátosságok, és az egyéni adottságok figyelembevételével sportágspecifikusan
felkészíti és teljesítményorientáltan versenyezteti a sportolókat
Ismeri és alkalmazza a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit
Felkészíti és versenyezteti tanítványait
Egyénre szabott éves edzéstervet készít és gondoskodik annak végrehajtásáról
Hozzájárul a lakosság rekreációs kultúrájának fejlesztéséhez
Tervezi, szervezi és vezeti a testkultúra központok, civil szervezetek (szabadidősport
egyesületek, klubok), munkahelyek, szállodák, üdülők, szanatóriumok, művelődési,közösségi házak, önkormányzatok sportrekreációs programjait
Népszerűsíti az egészségorientált rekreációs tevékenységfajtákat
Együttműködik más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel
Az animátor elsősorban az idegenforgalomban dolgozó szakember, aki összeállítja,
megszervezi és felügyeli szállodák, üdülők, szanatóriumok sportos, szórakoztató, aktív
kikapcsolódást célzó programjait

A Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 33 8962 01 Sportoktató 52 8962 01 Sportedző 52 8962 02 Sportszervező, -menedzser 51 5008 02 Masszőr (sportmasszőr) 51 7872 02 Lovastúra-vezető 52 813 01 Sportedző (sportág megjelölésével)
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 813 01 0001 54 01 azonosító számú, Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0430-06 Általános tevékenységi kör

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A rekreációs kultúra szerepe és jelentősége a lakosság életminőségében, különös tekintettel az egészség-, környezet-, szabadidő- és testkulturális vonatkozásokra
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0431-06 Az animátor szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Turisztikai alapismeretek. Az animátor tevékenysége a turizmusban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az animátori tevékenység táborokban, klubokban, civil szervezetekben, általában a szabadidős programokban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Játék a szabadidős programokban. Játékszervezés és -vezetés különböző célcsoportok foglalkozásain. Szellemi és mozgásos játékok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egyhetes üdülésre/táborozásra megadott célcsoportnak és prezentálja egy részegységét a gyakorlatban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Készítsen csoportanimálási forgatókönyvet egy nyitott rendezvényre (farsang, majális stb.) és prezentálja egy részegységét a gyakorlatban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%
     5. feladat 20%

0432-06 Az aqua tréner szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Rekreációs célú vízi foglalkozások szervezése és vezetése a rendelkezésre álló víz jellegének (medence vagy nyíltvíz), továbbá a célcsoport és a tevékenység jellegének megfelelően (aqua fitness, vízi aerobik, kondicionálás, játék stb.)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vízi foglalkozások egészségügyi, higiénés és baleset-megelőzési szabályai. Szakszerű vízből mentés és elsősegélynyújtás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vízi gimnasztika tervezése zenére megadott célcsoportnak, és egy részegység prezentációja
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0433-06 A fitness instruktor szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A zene és a mozgás kapcsolata. A tánc a testkultúrában. Divatos (tánc) irányzatok. A tánctanítás algoritmusa
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Eszközök felhasználása a fittségi programokban. Az eszközök élmény- és hatásfokozó szerepe és mértéke
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális mozgástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Egy eszköz, vagy egy speciális típus jellegzetességeinek, használatnak a gyakorlati bemutatása. Egy csillapítás levezénylése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0434-06 A gyermekkori mozgásprogram-vezető szakirány speciális tevékenységi

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gyermekkor testi, lelki, szociális és értelmi jellemzői. A növekedés, fejlődés és érés folyamata a korosztályban. A gyermekfoglalkozások sajátosságai, módszerei és eszközei. A játék mint a foglalkozások központi eleme
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Cselekvéstanulás a gyermekkorban. A mozgás, a zene és a játék szerepe a motoros képességek és a személyiség fejlődésében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Megadott célcsoportnak játékos gyerektorna tervezése különböző eszközökkel. Egy részegység levezénylése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0435-06 A orientális táncoktató szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A zene és tánckultúra elméleti alapjai. A zene és a mozgás kapcsolata. A tánc a testkultúrában. A keleti tánckultúra
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az orientális tánctanítás elmélete és módszertana. Tanfolyam- és produkciószervezési ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy célcsoportnak megadott témában koreográfia tervezése és betanítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0436-06 A személyi edző szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A fittségi edzés elmélete és módszertana. A tervkészítés folyamata a diagnózistól a kész programig
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A személyi és kiscsoportos edzés (foglalkozás) specifikumai. Az életmód és a fittség kapcsolata. Táplálkozástan és testkontroll. Pihenéskultúra, regeneráció, relaxáció. A cardio- és az alakformáló edzések azonosságai (hasonlóságai) és különbözőségei. Pulzustan
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Megadott célcsoportnak eszközös, vagy speciális mozgástípusú fittségi foglalkozás tervezése. Bemelegítő program levezénylése után a gyakorlatban egy eszköz, vagy egy speciális típus jellegzetességének, használatának bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0437-06 A szenior tréner szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gerontológia, az idősödés tana. Testi, lelki, szociális és szellemi változások az időskorban. Az idősek életmódja és terhelhetősége
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az időskori mozgásprogramok eszközrendszere és sajátos módszertana
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Programtervezés (zenés-táncos, vagy kirándulás-túrázás) egy adott célcsoportnak. Egy relaxációs, lazító program levezetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0438-06 A wellness tanácsadó szakirány speciális tevékenységi köre

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A wellness filozófiája, elmélete és módszertana. Wellness szolgáltatások és programok a turizmusban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egészségkultúra, egészségtudat, egészség-magatartás. A wellness és az egészségkultúra kapcsolata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy megadott korú, egészségi állapotú és szociális viszonyok között élő házaspárnak életmódváltó program készítése. Meggyőzés az életmódváltás helyességéről. Légző és nyújtó gyakorlatok tanítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Megadott célcsoportnak wellness-hétvége tervezése egy termálfürdőben. Egy relaxációs program levezetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%
     4. feladat 25%


A Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerben is oktatható szakképesítés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Sportedző (sportág megjelölésével) résszakképesítések:

Sportoktató (sportág megjelölésével)

A Sportedző (sportág megjelölésével) elágazások:

Sportedző (sportág megjelölésével) (elágazás)
Fitness-wellness asszisztens

A Sportedző (sportág megjelölésével) ráépülések:

Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

A Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével) szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Sportszervező, -menedzser


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu