Rádióműsor-vezető, konferanszié - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Rádióműsor-vezető, konferanszié
A szakképesítés OKJ száma: 54 321 01 0010 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK078_Ujsagiro_konferanszie_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK078_Ujsagiro_konferanszie.pdf

A Rádióműsor-vezető, konferanszié szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Témát választ, előkészít
Utómunkálatokat végez
Adatbeviteli feladatot végez
Iratokat készít, szerkeszt, kezel
Forgatókönyvet/cikket ír
Speciális újságírói feladatokat végez
Átveszi a részanyagokat
Összeállítja a rögzített műsort/a rovatot és/vagy koordinálja az élőadást a rádiófelvétel
során
Összeállítja a rögzített műsort/a rovatot és/vagy koordinálja az élőadást a
televíziófelvétel során
A fotózással kapcsolatos feladatokat végez
A lapkiadással kapcsolatos speciális feladatokat végez
Előkészíti a rádióműsor anyagát
Fellép az élőadásban
Elvégzi a rádióműsor utómunkálatait
Előkészíti a televízióműsor anyagát
Fellép a televíziós élőadásban
Elvégzi a televízió-műsor utómunkálatait
Cikket és szakcikket ír
Szakújságírói feladatokat végez

A Rádióműsor-vezető, konferanszié képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 321 01 0010 54 01 azonosító számú, Rádióműsor-vezető, konferanszié megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1555-06 A médiaszerkesztőségekben újságírói tevékenység ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A cikk/műsor/lap, rovat/fotó, fotósorozat/fellépés megvalósulásához vezető feladatok sorrendjének megtervezése, tekintettel a saját szerepvállalásra, a szerkesztőségi együttműködésre és a külső szereplőkkel való kommunikációra
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Írásos terv (cikkvázlat/rovatterv/szinopszis/interjúterv/riportterv/fotóriportterv) készítése megadott társadalmi-kulturális jelenség bemutatására, meghatározott médium számára meghatározott műfajban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az adott médium és közönsége tartalmi, gyakorlati és technikai kapcsolatának, a kapcsolattartás korszerű formáinak, valamint a médium és közönsége egymásra hatásának elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 60%
     3. feladat 15%

1557-06 A rádióműsor-szerkesztőt segítő tevékenységek ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített 20-30 perc terjedelmű, meghatározott műfajú és témájú rádióműsor egyik témakörének elemzése a megadott szempontsor szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített 20-30 perc terjedelmű, meghatározott műfajú és témájú rádióműsor védése a megadott szempontsor szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

1561-06 A rádióműsor-vezetői tevékenység ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített, meghatározott riporttémában felvett és rögzített kb. 10
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített, meghatározott riporttémában felvett és rögzített kb. 10
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A megadott 2–3 oldal terjedelmű szöveg (konferanszié) értelmes, élvezhető
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

1586-06 Gépírás és levelezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy kb. 1000-1500 leütés terjedelmű, folyamatosan írott, nyomtatott formátumú levélszöveg begépelése és szerkesztése a gyakorlati életben alkalmazott levelezési irányelveknek, valamint 10-12 szerkesztési utasításnak megfelelően
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Rádióműsor-vezető, konferanszié szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével
A 3., 7 és 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában
minimum 10, maximum 20 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát
megelőzően 30 nappal
A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatár

Az Újságíró, konferanszié résszakképesítések:

Fotóriporter
Lapkiadói újságíró-szerkesztő munkatársa
Rádióműsor-szerkesztő munkatársa
Televízióműsor-szerkesztő munkatársa
Újságíró II.

Az Újságíró, konferanszié elágazások:

Rádióműsor-vezető, konferanszié
Televízióműsor-vezető, konferanszié
Újságíró I.

Az Újságíró, konferanszié ráépülések:

-

A Rádióműsor-vezető, konferanszié szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu