Pszichiátriai gondozó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Pszichiátriai gondozó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pszichiátriai gondozó
A szakképesítés OKJ száma: 54 762 02 0010 54 02
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.09.10.
     SZVK023_Szocialis_szakgondozo_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK023_Szocialis_szakgondozo.pdf

A Pszichiátriai gondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Végzi az ápolási, gondozási alapfeladatokat
Felméri a szociális szükségleteket, számba veszi az erőforrásokat
Személyes gondoskodást nyújt a szociális alap szolgáltatások és a szakosított ellátások területén
Szervezi és irányítja a szociális gondozás folyamatát, kis intézmények és osztályok munkáját
A szociális szervezés adminisztrációját végzi Támogatja az időskorúak egészséges életmódjának, aktivitásának fenntartását és részt vesz rehabilitációjukban
A gerontológiai gondozás adminisztrációját végzi
Részt vesz a pszichiátriai betegek gondozásában
Végzi a pszichiátriai gondozás adminisztrációját
Részt vesz a szenvedélybetegek gondozásában és rehabilitációjában
Végzi a szenvedélybetegek gondozásával kapcsolatos adminisztrációs munkát

A Pszichiátriai gondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 762 02 0010 54 02 azonosító számú, Pszichiátriai gondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Napi ápolási-gondozási feladatok ellátása bentlakásos szociális intézményben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szociális alap- és szakosított ellátások során jelentkező pszichológiai problémák értelmezése egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

1852-06 A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a szociális

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szükségletek és erőforrások bemutatása egy esettanulmány alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1853-06 Személyes gondoskodási feladatok az alap- és szakosított ellátások

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy konkrét ellátott körül végzett (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) gondozási-ápolási tevékenység folyamatának bemutatása és értékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1856-06 Pszichiátriai gondozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy (előzetesen megvalósított, egybefüggő, két hetes) pszichiátriai gondozási folyamatot bemutató - előre elkészített - záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A pszichiátriai betegekkel kapcsolatos társadalmi előítéletek elemzése esettanulmány alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1857-06 A pszichiátriai gondozás adminisztrációs feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A pszichiátriai betegellátás fejlesztésére vonatkozó pályázati és forrásszerzési lehetőségek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Pszichiátriai gondozó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele
A 4., 6., 8. és 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás 400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80%-a a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele
A 4., 6., 8. és 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
500 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló termi, 80% a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 4., 6., 8. és 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 gépelt oldal terjedelemben
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A központi programban előírt (demonstrációs/gyakorló termi, valamint a szociális és egészségügyi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlatok teljesítéséről szóló igazolás.

A Szociális szakgondozó résszakképesítések:

-

A Szociális szakgondozó elágazások:

Gerontológiai gondozó
Pszichiátriai gondozó
Szenvedélybeteg-gondozó
Szociális gondozó, szervező

A Szociális szakgondozó ráépülések:

-

A Pszichiátriai gondozó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Szociális gondozó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu