Pincér - OKJ tanfolyam, képzés


Pincér

Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Pincér

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pincér
A szakképesítés OKJ száma: 33 811 02 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Vendéglátás-idegenforgalom
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2011.08.25.
     Pincer.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK337_Pincer_10.pdf

A Pincér szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el
A vendégek által igényelt és ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítja
Fogadja a vendégeket, leülteteti a protokoll-előírások szerint, ismerteti a választékot, ételeket és italokat
ajánl, a rendelést felveszi
A vendégek által választott ételeket és italokat udvariasan és szakszerűen felszolgálja
Az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégzi
Az árukészlet alakulását figyelemmel kíséri, részt vesz az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében,
tárolásában és dokumentálásában
Munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíti
A felszolgáláshoz szükséges eszközöket előkészíti
Megszervezi a saját munkáját
A felszolgálandó étel és ital minőségét, mennyiségét és hőmérsékletét figyelemmel kíséri Átveszi a
fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezel, zárás után a vendégek távozását ellenőrzi, elszámolást készít

A Pincér képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség vagy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (4) bekezdése szerint – kizárólag szakképzési évfolyamon megszervezett szakiskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók esetében – a nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2300

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 811 02 1000 00 00 azonosító számú, Pincér megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6273-11 Vendéglátó gazdálkodási tevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A) Gazdasági számítások (kalkuláció, anyaghányad számítás, árképzés, veszteségszámítás, készletgazdálkodás, eredmény kiszámítása, jövedelmezőségi tábla és annak összetevői) B) Gazdálkodási ismeretek, fogalmi szinten: költség, költséggazdálkodás, bér, bérgazdálkodás, adózási alapismeretek, vállalkozási ismeretek, marketing alapismeretek, üzleti élet írásbeli formái, vendéglátás fogalma, feladata, tevékenysége, üzletkörök, üzlettípusok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

6274-11 Vendéglátó tevékenység alapjai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A) Élelmi anyagok jellemzői, felhasználási lehetőségei B) Minőségbiztosítási vagy fogyasztóvédelmi ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

6275-11 Szakmai idegen nyelvi kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vendéglátáshoz kötődő szakmai szöveg fordítása és értelmezése, minimum 500 maximum 1000 karakter terjedelmű
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakmai témában kommunikál. A húzott témában párbeszédet folytat a vizsgáztatóval, kérdésekre válaszol
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 15 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

6278-11 Felszolgálás I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Eszközfelismerés: A vizsgázónak a kikészített legalább 20 db különleges éttermi eszköz közül a vizsgabizottság által személyenként külön-külön kijelölt 10 db-ot kell pontosan megneveznie
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 10 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Éttermi terítés két fő részére, a vizsgaszervező által megadott háromfogásos menüsor vagy napi ajánlat alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vendég fogadása, ültetése, háromfogásos ételsor felszolgálása, ebből legalább kettő szervírozással, italfelszolgálással angol felszolgálási módban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 25%
     3. feladat 60%

6279-11 Felszolgálás II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vizsgázónak a kiadott tételsorban meghatározott szempontok szerint kell összeállítania egy ötfogásos menüt, amely egy meghatározott alkalomhoz és időponthoz illeszkedjen. Ehhez a menüsorhoz és alkalomhoz illő italsort is állítson össze. A vizsgázónak az általa összeállított ételés italsorhoz 4 oldalas menükártyát kell készítenie, számítógépen. A vizsgázó által összeállított étel- és italsorra díszterítést készít 2 főre
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc (50 perc menükártya szerkesztés, 70 perc díszterítés 2 főre)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megterít a vizsgaszervező által összeállított 3 fogásos menüsorra, mely nem képezi a vizsgatevékenység részét, a terítés munkafolyamatára fordított idő nem a vizsgatevékenység időtartamának része. A háromfogásos menüsort felszolgálja, melyből egy fogás esetében a vendég asztalánál végzett különleges éttermi munka a jellemző. Saláták készítése, vagy halak filézése, vagy hátszín, bélszín szeletelése, vagy sertés-, marha-, borjú-, ürü- és bárányhúsok szeletelése, vagy szárnyasok trancsírozása, vagy tatár beefsteak keverése, vagy flambírozás, vagy nyárskészítés, vagy sajtfondü, húsfondü készítése, vagy ételkocsiról, sajtkocsiról kínálás, tálalás, vagy egyéb ételek készítése a vendég előtt A menüsorhoz italfelszolgálást is végez (bor vagy pezsgő felszolgálás)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Ételismeret, italismeret, italajánlat, ételek és italok felszolgálása, felszolgálási ismertek, borvidékek, rendezvények, szobaszerviz, különleges éttermi munkák (a szóbeli vizsga tartalmazza a Felszolgálás I. és Felszolgálás II. modul elméleti anyagát)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 25 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 40%
     3. feladat 30%


A Pincér szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes
letételével
Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára
bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

A Pincér résszakképesítések:

-

A Pincér elágazások:

-

A Pincér ráépülések:

Mixer-Bartender

A Pincér szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Vendéglős
Vendéglátó eladó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu