Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 03 0001 54 04
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK288_Penzugyor_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK288_Penzugyor.pdf

A Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Pénzügyőr
Jövedéki igazgatási feladatot lát el
Vámigazgatási feladatot lát el
Bűnüldözési és nyomozó hatósági tevékenységet végez
Alapeljárást követő ellenőrzési tevékenységet végez
Rendészeti ellenőrzési tevékenységet végez
Adóigazgatási feladatokat lát el
Közigazgatási hatósági eljárást folytat
Árubesorolási tevékenységet végez
Ellenőrzi az áruk származását, vámértékét
Környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó hatósági tevékenységet végez
Kockázatelemzést végez

A Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 344 03 0000 00 00 Pénzügyőr
Előírt gyakorlat: 52 344 03 0000 00 00 Pénzügyőr szakképesítés megszerzését követően a Vám- és Pénzügyőrségnél legalább 2 éve fennálló hivatásos szolgálati viszony
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 360

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 344 03 0001 54 04 azonosító számú, Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1993-06 Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vonatkozó jogszabályok, utasítások alkalmazása gyakorlati esetpélda megoldásával a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján, valamint a záródolgozat védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek rendelkeznie kell a II. fejezet egyéb adatatok 1. pontja szerinti
feltételeivel iskolai előképzettséggel, előírt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó, a Pénzügyőr jövedéki szakelőadó, a Pénzügyőr
rendészeti szakelőadó, a Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó és a Pénzügyőr vám szakelőadó
megnevezésű ráépüléseknél a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záró dolgozat –
előírt határidőre történő – leadása.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 52 344 03 0001 54 04 azonosító számú, Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó megnevezésű
ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:
13. modulzáró vizsga: Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 2.
A Jogi alaptan 3. modulzáró vizsga, az Ellenőrzés és adóztatás 1. 4. modulzáró vizsga és a
Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 5. modulzáró vizsga 2. vizsgafeladata
lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort a PM bocsátja ki, a Vám- és
Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 5. modulzáró vizsga 1. vizsgafeladata lebonyolításához a
PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.

A Pénzügyőr résszakképesítések:

-

A Pénzügyőr elágazások:

-

A Pénzügyőr ráépülések:

Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó
Pénzügyőr jövedéki szakelőadó
Pénzügyőr rendészeti szakelőadó
Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó
Pénzügyőr vám szakelőadó

A Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu