Pénzügyőr jövedéki szakelőadó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr jövedéki szakelőadó
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 03 0001 54 02
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK288_Penzugyor_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK288_Penzugyor.pdf

A Pénzügyőr jövedéki szakelőadó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Jövedéki szakfeladatokat lát el
Jövedéki adóztatást végez
Energiaadóra vonatkozó adóztatást végez
Jövedéki szakterületen ellenőrzést végez
Jövedéki tevékenység végzéséhez szükséges engedélyezési eljárást folytat
Jogsértés esetén intézkedéseket, jogkövetkezményeket alkalmaz

A Pénzügyőr jövedéki szakelőadó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 344 03 0000 00 00 Pénzügyőr
Előírt gyakorlat: 52 344 03 0000 00 00 Pénzügyőr szakképesítés megszerzését követően a Vám- és Pénzügyőrségnél legalább 2 éve fennálló hivatásos szolgálati viszony
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 360

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 344 03 0001 54 02 azonosító számú, Pénzügyőr jövedéki szakelőadó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1990-06 Jövedék igazgatás 2.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása megadott esetpéldákon a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer alkalmazása megadott feltételek a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A jövedéki törvény elméleti ismerete, az egyes területek közötti összefüggések alkalmazása a jövedéki igazgatási eljárás során a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján, valamint a záródolgozat védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%


A Pénzügyőr jövedéki szakelőadó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek rendelkeznie kell a II. fejezet egyéb adatatok 1. pontja szerinti
feltételeivel iskolai előképzettséggel, előírt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó, a Pénzügyőr jövedéki szakelőadó, a Pénzügyőr
rendészeti szakelőadó, a Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó és a Pénzügyőr vám szakelőadó
megnevezésű ráépüléseknél a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záró dolgozat –
előírt határidőre történő – leadása.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 52 344 03 0001 54 02 azonosító számú, Pénzügyőr jövedéki szakelőadó megnevezésű
ráépüléshez rendelt modulzáró vizsga:
10. modulzáró vizsga: Jövedék igazgatás 2.
A Jogi alaptan 3. modulzáró vizsga, az Ellenőrzés és adóztatás 1. 4. modulzáró vizsga és a
Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 5. modulzáró vizsga 2. vizsgafeladata
lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort a PM bocsátja ki, a Vám- és
Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 5. modulzáró vizsga 1. vizsgafeladata lebonyolításához a
PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.

A Pénzügyőr résszakképesítések:

-

A Pénzügyőr elágazások:

-

A Pénzügyőr ráépülések:

Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó
Pénzügyőr jövedéki szakelőadó
Pénzügyőr rendészeti szakelőadó
Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó
Pénzügyőr vám szakelőadó

A Pénzügyőr jövedéki szakelőadó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu