Pénzügyőr - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyőr
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 03 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK288_Penzugyor_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK288_Penzugyor.pdf

A Pénzügyőr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Jövedéki igazgatási feladatot lát el
Vámigazgatási feladatot lát el
Bűnüldözési és nyomozó hatósági tevékenységet végez
Alapeljárást követő ellenőrzési tevékenységet végez
Rendészeti ellenőrzési tevékenységet végez
Adóigazgatási feladatokat lát el
Közigazgatási hatósági eljárást folytat
Árubesorolási tevékenységet végez
Ellenőrzi az áruk származását, vámértékét
Környezetvédelmi termékdíjhoz kapcsolódó hatósági tevékenységet végez
Kockázatelemzést végez
Végrehajtási cselekményeket végez
Gazdaságvédelmi feladatokat lát el
Adatkezelési tevékenységet végez
Vám- és Pénzügyőrség egyéb feladatait látja el
Általános feladatokat lát el

A Pénzügyőr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: a Vám- és Pénzügyőrségnél fennálló hivatásos szolgálati viszony
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1250

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 344 03 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1982-06 Áruosztályozás és áruismeret

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Áruosztályozás és áruismeret szabályainak alkalmazása a tarifális besorolás keretében a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Áruosztályozás szabályaival és áruismerettel kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1983-06 Rendészet 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A büntető és szabálysértési jogszabályok rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása jogesetek megoldásán keresztül. A tiltó/korlátozó (kiemelten a kábítószer) rendelkezések számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A büntető anyagi jogi, büntetőeljárás jogi és szabálysértési jogszabályok rendelkezéseinek ismertetése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1984-06 Jogi alaptan

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A jogi alapfogalmak, a közigazgatási eljárásjog és hozzá szervesen kapcsolódó jogszabályok számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1985-06 Ellenőrzés és adóztatás 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könyvvezetési, beszámoló készítési ismeretek és ellenőrzési módszerek, rendszerek ismeretének számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.jogszabályok számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1986-06 Vám-és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Lőgyakorlat végrehajtása a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kiadott utasítás alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A Vám- és Pénzügyőrség működésével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1987-06 Vámigazgatás 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vámigazgatási eljárások és vámeljárások lefolytatásának, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb rendelkezések gyakorlati ismerete és alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vámigazgatásban alkalmazott informatikai rendszerek használata a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A vámjogszabályok, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb rendelkezések ismertetése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%

1988-06 Jövedék igazgatás 1.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A jövedéki adótörvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása megadott esetpéldákon keresztül a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A Nemzeti Jövedéki Informatikai Rendszer alkalmazása megadott feltételek szerint a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A jövedéki törvény rendelkezéseinek elméleti ismerete, az egyes területek közötti összefüggések, kapcsolatok alkalmazása a jövedéki igazgatási eljárás során a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 50%

2740-09 Környezetvédelmi termékdíj feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A környezetvédelmi termékdíj törvény rendelkezéseinek gyakorlatban való alkalmazása, az okmányok és formanyomtatványok tartalmának ismerete a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A környezetvédelmi termékdíj törvény rendelkezéseinek és az ágazati szabályoknak az elméleti ismerete, az egyes területek közötti összefüggések, kapcsolatok alkalmazása a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Pénzügyőr szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek rendelkeznie kell a II. fejezet egyéb adatatok 1. pontja szerinti
feltételeivel iskolai előképzettséggel, előírt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó, a Pénzügyőr jövedéki szakelőadó, a Pénzügyőr
rendészeti szakelőadó, a Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó és a Pénzügyőr vám szakelőadó
megnevezésű ráépüléseknél a PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záró dolgozat –
előírt határidőre történő – leadása.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 52 34 03 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyőr megnevezésű szakképesítéshez rendelt
modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Áruosztályozás és áruismeret
2. modulzáró vizsga: Rendészet 1.
3. modulzáró vizsga: Jogi alaptan
4. modulzáró vizsga: Ellenőrzés és adóztatás 1.
5. modulzáró vizsga: Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1.
6. modulzáró vizsga: Vámigazgatás 1.
7. modulzáró vizsga: Jövedék igazgatás 1.
8. modulzáró vizsga: Környezetvédelmi termékdíj feladatok
A Jogi alaptan 3. modulzáró vizsga, az Ellenőrzés és adóztatás 1. 4. modulzáró vizsga és a
Vám- és Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 5. modulzáró vizsga 2. vizsgafeladata
lebonyolításához kötelezően alkalmazandó szóbeli tételsort a PM bocsátja ki, a Vám- és
Pénzügyőrség belső szabályzatai 1. 5. modulzáró vizsga 1. vizsgafeladata lebonyolításához a
PM módszertani útmutatót tesz közzé az alábbiakban meghatározottak szerint.

A Pénzügyőr résszakképesítések:

-

A Pénzügyőr elágazások:

-

A Pénzügyőr ráépülések:

Pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó
Pénzügyőr jövedéki szakelőadó
Pénzügyőr rendészeti szakelőadó
Pénzügyőr ügyviteli szakelőadó
Pénzügyőr vám szakelőadó

A Pénzügyőr szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu