Pénzügyi szervezeti szakellenőr - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Ellenőrzési szakelőadó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi szervezeti szakellenőr
A szakképesítés OKJ száma: 54 344 01 0010 54 04
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1996
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK286_Penzugyi_es_szamviteli_szakellenor_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK286_Penzugyi_es_szamviteli_szakellenor.pdf

A Pénzügyi szervezeti szakellenőr szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Az államháztartás, a pénzügyi szervezet, az adózás, a vám- és jövedék, a vállalkozás, az információrendszer ellenőrzési szakterületén – szakosodásának megfelelően – önállóan végzi munkáját.
Ellenőrzési munkafolyamatokat tervez.
Ellenőrzési stratégiát, tervet és programokat készít.
A jelentéseket írásba foglalja.
Megállapításokat, következtetéseket megfogalmaz.
Javaslatokat dolgoz ki.
Korszerű ellenőrzési módszerekkel ellenőrző tevékenységet végez.

A Pénzügyi szervezeti szakellenőr képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: két év pénzügyi, számviteli, vagy ellenőrzési területen szerzett (igazolt) szakmai gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

65%-elmélet
35%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1100

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 344 01 0010 54 04 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti szakellenőr megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2105-06 Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gazdasági és jogi alapismeretek elméleti számonkérése a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2106-06 Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának elméleti számonkérése a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2107-06 Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2108-06 Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi folyamatok nyomonkövetése a feladatprofilban meghatározott követelményekkel összhangban a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2110-06 Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi szervezetek számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Pénzügyi szervezetek számviteli folyamatainak elemzése és ellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2115-06 Pénzügyi szervezeti szakellenőrzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A pénzügyi szervezetek szakellenőrzése a PM által kiadott feladatlap alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 210 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A pénzügyi szervezetek szakellenőrzése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


A Pénzügyi szervezeti szakellenőr szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként
Az 54 344 01 0010 54 04 azonosító számú, Pénzügyi szervezeti szakellenőr megnevezésű
elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
2. modulzáró vizsga: Hazai ellenőrzési rendszer működési folyamatának megismerése,
3. modulzáró vizsga: Az ellenőrzés általános módszertanának alkalmazása,
4. modulzáró vizsga: Pénzügyi folyamatok nyomon követése,
7. modulzáró vizsga: Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi
szervezeteknél,
13. modulzáró vizsga: Pénzügyi szervezeti szakellenőrzés.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz
rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 60%-os szinten teljesíti.
A Mérlegképes könyvelő szakképesítéssel, vagy okleveles könyvvizsgáló képesítéssel vagy a
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm.
rendelet alapján nyilvántartásba vehető végzettséggel rendelkező, valamint a közgazdasági
felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm.
rendelet szerinti végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a
szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti
gazdaságtudományok képzési területen szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági
felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló
7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett végzettséggel rendelkező felmentést kap a
következő modulzáró vizsgák alól:
– az 1. Az ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása,
– a 4. Pénzügyi folyamatok nyomon követése,
– a 8. Vállalkozási számvitel elemzése és ellenőrzése.
Az Államháztartási mérlegképes könyvelő ráépüléses szakképesítéssel rendelkező felmentést
kap az Államháztartási számvitel ellenőrzése és elemzése 6. modulzáró vizsga alól.
A Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő ráépüléses szakképesítéssel rendelkező
felmentést kap a Számviteli folyamatok elemzése és ellenőrzése a pénzügyi szervezeteknél 7.
modulzáró vizsga alól.
Az Adótanácsadó, illetve Üzleti szakügyintéző szakképesítéssel rendelkező felmentést kap Az
ellenőrzés gazdálkodási és jogi alapjainak alkalmazása 1. modulzáró vizsga alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A Pénzügyi és számviteli szakellenőr résszakképesítések:

-

A Pénzügyi és számviteli szakellenőr elágazások:

Adózási szakellenőr
Államháztartási szakellenőr
Informatikai rendszerek szakellenőre
Pénzügyi szervezeti szakellenőr
Vállalkozási szakellenőr
Vám- és jövedéki szakellenőr

A Pénzügyi és számviteli szakellenőr ráépülések:

-

A Pénzügyi szervezeti szakellenőr szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu