Pénzügyi-számviteli ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam

Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK287_Penzugyi_szamviteli_ugyintezo_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK287_Penzugyi_szamviteli_ugyintezo.pdf

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátásában.
Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.
Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.
Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban.
Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
Könyvelési feladatokat lát el.
Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el.
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
Elszámolja a termelési költségeket.
Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.
Számítógépes programcsomagokat használ.
Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1,5 év
Maximális óraszáma: 1500

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1968-06 Gazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vállalkozások létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos döntések; üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1969-06 Pénzügyi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámolókészítés (gazdasági műveletek könyvelése, a vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítása) a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1971-06 Számítógépes programcsomag használata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján könyvelési feladat és analitika készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai előképzettséggel.
Iskolai rendszerű szakképzésben: az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák
Az 52 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű
szakképesítéshez rendelt modulzáró vizsgák:
2. modulzáró vizsga: Pénzügyi feladatok,
3. modulzáró vizsga: Könyvvezetés és beszámolókészítés.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha a modulzáró vizsgafeladathoz rendelt
vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
Az a jelölt, aki rendelkezik az 52 3432 03 Vállalkozási ügyintéző szakképesítéssel felmentést
kap a Pénzügyi feladatok 2. modulzáró vizsga alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző résszakképesítések:

-

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző elágazások:

-

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző ráépülések:

-

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Nonprofit menedzser
Statisztikai és gazdasági ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu