Pedagógiai asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Pedagógiai asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 52 140 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Oktatás
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK030_Pedagogiai_asszisztens_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK030_Pedagogiai_asszisztens.pdf

A Pedagógiai asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Intézményi szintű tevékenységet lát el
Felügyeletet lát el
Kíséri az egyes tanulókat, vagy csoportokat
Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt
Részt vesz az általános jellegű közvetlen pedagógiai munkában, illetve az
előkészítésében
Szabadidős tevékenységet végez
A távollévő tanárt helyettesíti az óráján

A Pedagógiai asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1200

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 140 01 0000 00 00 azonosító számú, Pedagógiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1283-06 Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közreműködés oktatási, nevelési feladatok végrehajtásában, közvetlenül a gyermekek, tanulók körében végzett tevékenységekben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakmai információk feltárása és feldolgozása számítógép-használattal
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A nevelési-oktatási intézmények működéséről, az intézményi pedagógiai munkáról szóló esetleírások adott szempontok alapján való elemzése, értékelése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

1291-06 Oktatási tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az oktatási tevékenység eszközeinek előkészítése, használatuk segítése, közreműködés a tanulók tanórai jellegű tevékenységeinek felügyeletében, a tanulói eredmények értékelésében, és az oktatási adminisztrációban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott témájú és módszerű tanóra vázlatának elemzése értékelése megadott szempontok alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adott elektronikus források felhasználásával nyomtatott oktatási segédanyag készítése, szövegszerkesztő alkalmazása és elektronikus kommunikáció
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az egyes műveltségi területek keretében folyó nevelés és oktatás főbb céljainak, feladatainak és módszereinek elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 60 perc(felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 15%
     4. feladat 25%


A Pedagógiai asszisztens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Pedagógiai asszisztens résszakképesítések:

-

A Pedagógiai asszisztens elágazások:

-

A Pedagógiai asszisztens ráépülések:

-

A Pedagógiai asszisztens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Gyógypedagógiai asszisztens


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu