Ökogazda - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Biogazdálkodó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ökogazda
A szakképesítés OKJ száma: 52 621 01 0100 33 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Mezőgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2002
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.07.15.
     SZVK379_Agrarkornyezet_gazda_09.pdf

Az Ökogazda szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Növénytermesztési tevékenységet végez
Állattartási tevékenységet végez
Gépet, épületet, építményt karbantart, egyszerű javítást végez
Környezetbarát módon termel
Kereskedelmi tevékenységet végez
Ügyviteli, illetve adminisztrációs tevékenységet végez
Szervező, ellenőrző tevékenységet folytat
Önálló agrárgazdasági vállalkozást működtet
Megfigyeléseket, méréseket végez
Környezet-, víz-, és természetvédelmi tevékenységet végez
A megtermelt biomassza megújuló energiaforrásként való használatát biztosítja

Az Ökogazda képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 600

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 621 01 0100 33 01 azonosító számú, Ökogazda megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2201-06 Kereskedelem, vállalkozás és ügyvitel

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adminisztráció (nyilvántartások vezetése, bizonylat kitöltése, üzleti levél megírása, támogatás igénylése stb.) és gazdaságossági számítások (árbevétel, költség, nyereség, önköltség kiszámítása stb.)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kereskedelemmel, a vállalkozás indításával, működtetésével, átalakításával vagy megszüntetésével kapcsolatos elméleti ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2205-06 Gépüzemeltetés és -karbantartás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Karbantartással kapcsolatos feladat végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2213-06 Termesztéstechnológia, hulladékgazdálkodás és természetvédelem

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Termesztéstechnológia és hulladékgazdálkodás gyakorlata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Termesztéstechnológiai és hulladékgazdálkodási és természetvédelmi feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2214-06 Állattartás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Állattartási feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2215-06 Környezetgazdálkodás és elemzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Környezetgazdálkodási és elemzési feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2216-06 Mezőgazdasági környezetgazdálkodás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Integrált gyümölcstermesztés és növényvédelem
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Mezőgazdasági környezetgazdálkodási ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


Az Ökogazda szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Az Agrárkörnyezetgazda résszakképesítések:

Bioállat-tartó és tenyésztő
Biomasszaelőállító
Bionövény-termesztő
Ökogazda

Az Agrárkörnyezetgazda elágazások:

-

Az Agrárkörnyezetgazda ráépülések:

-

Az Ökogazda szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Agrártechnikus
Gazda


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu