Nyilvántartási és okmányügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nyilvántartási és okmányügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 345 01 0010 52 02
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Ügyvitel
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.07.28.
     SZVK298_HATOSAGI_ES_KOZIGAZGATASI_UGYINTEZO.pdf

A Nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alapeljárást folytat le
Jogorvoslati eljárást folytat le
Végrehajtási eljárást folytat le
Közreműködik más hatósági és bírósági eljárásokban
Döntés- és jogszabály-előkészítést végez
Tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és írásban
Iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el
Idegenrendészeti és menekültügyi feladatokat végez
Állampolgársági ügyekben döntés előkészítést támogató feladatokat végez
Ellátja a munkakörébe tartozó idegenrendészeti feladatokat
Önállóan végzi a hatáskörébe tartozó menekültügyi feladatokat
Okmányokat előkészít gyártásra
Okmányokat előállít/visszavon
Speciális okmányirodai hatósági ügyintézést végez
Speciális okmányirodai ügyiratkezelést végez
Okmányirodai számítástechnikai eszközöket kezel
Okmányirodai eszközöket használ
Ügyfélfogadást végez
Ellátja a munkakörébe tartozó egyéb feladatokat

A Nyilvántartási és okmányügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: Büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány vagy a munkáltató által kiadott igazolás arról, hogy a jelentkező olyan munkakörben dolgozik, amelynek betöltéséhez elengedhetetlen feltétel az erkölcsi bizonyítvány. Ha a jelentkező nem a munkaadó által kötelezett a szakképzettség megszerzésére, akkor igazolás a munkáltatótól, hogy a jelentkezőt a képesítés megszerzését követően a szakképesítéshez kötött munkakörben kívánja foglalkoztatni és a gyakorlati képzéshez szükséges feltételeket (g
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

0%-elmélet
100%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 345 01 0010 52 02 azonosító számú, Nyilvántartási és okmányügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0757-06 Közszolgálati alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogeset alapján határozattervezet elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Ügyfél, illetve társhatóság megkeresése után illetékességében a válaszlevél tervezetének elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adott ügyben szabálysértési határozat elkészítése és álláspontjának indoklása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Hatóság határozatát jogorvoslattal megtámadta az ügyfél. Jogszabályi rendelkezések alapján a fellebbezés elbírálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%
     4. feladat 25%

0760-06 Okmányirodai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott okmánytípus előkészítése gyártásra
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott okmány(ok) előállítása, illetve érvénytelenítése, visszavonása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Megadott, hatáskörébe tartozó határozat(ok) készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Okmányirodai eszközök használata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%
     4. feladat 30%


A Nyilvántartási és okmányügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt szakmai elmélet és gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Hatósági és közigazgatási ügyintéző résszakképesítések:

-

A Hatósági és közigazgatási ügyintéző elágazások:

Migrációs ügyintéző II.
Nyilvántartási és okmányügyintéző

A Hatósági és közigazgatási ügyintéző ráépülések:

Migrációs ügyintéző I.

A Nyilvántartási és okmányügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu