Növénytermesztő és növényvédelmi technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Növényvédelmi szaktechnikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Növénytermesztő és növényvédelmi technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 621 04 0010 54 02
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Mezőgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.01.23.
     SZVK407_Novenytermesztesi_kerteszeti_es_novenyvedelmi_technikus.pdf

A Növénytermesztő és növényvédelmi technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vállalkozást alapít/ műödtet/ szüntet meg
Tervet készít, kalkulációt végez
Előészítőtevékenységet végez, végeztet
Növényápolást végez, végeztet
Eszközöket, gépeket használ, üzemeltet és karbantart
Előírások szerint dolgozik, dolgoztat
Dokumentációt használ, készít, készíttet
Irányítási, szervezési feladatokat ellát
Szaporító anyagot előállít
Növényt nevel, neveltet
Piaci előészítést végez, végeztet
Értékesítést végez, végeztet
Dísznövénytermesztési feladatokat lát el
Gyümölcstermesztési feladatokat lát el
Szőlőtermesztési feladatokat lát el
Zöldségtermesztési feladatokat lát el
Növényvédelmi feladatokat lát el
Növénytermesztési feladatokat lát el
Vetőmagtermesztési feladatokat lát el

A Növénytermesztő és növényvédelmi technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 621 04 0010 54 02 azonosító számú, Növénytermesztő és növényvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2202-06 Vetőmagtermesztés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vetőmagtermesztési, betakarítási feladat, vetőmagvizsgálat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 40 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Magok felismerése (20 db)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 20 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vetőmagtermesztési technológiák
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%

2219-06 Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozás létrehozása, működtetése, átszervezése, megszüntetése, üzleti adminisztráció, nyilvántartások, pénzkezelés, marketing Áruforgalom tervezése, irányítása és lebonyolítása, beszerzés, készletezés, értékesítés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2220-06 Kertészeti alapismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Növénytan, éghajlattan, talajtan, talajművelés, tápanyag-utánpótlás, öntözés, növényvédelem, műszaki alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2221-06 Munkavállalói ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Munka-, tűz- és környezetvédelem, áru- és vagyonvédelem, munkajogi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2232-06 Növényvédelem

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Növényvédőszer-kezelés, kijuttatás, növényvédelmi munkák, gépek működtetése, karbantartása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kertészeti/növénytermesztési kártevők, kór- és kárképek, gyomok felismerése (30 db)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Általános növényvédelmi és növényvédőszer-ismeret, kertészeti/növénytermesztési, növényvédelmi technológiák
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Általános növényvédelmi feladatok és növényvédő szerek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%

2233-06 Növénytermesztés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szántóföldi növények termesztés, a növénytermesztésben használatos gépek működtetése és karbantartás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szántóföldi növények, növényi részek, anyagok, eszközök, gépek, gépelemek felismerése (30 db)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Növénytermesztési technológiák ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%


A Növénytermesztő és növényvédelmi technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerő szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus résszakképesítések:

Növénytermesztő
Növényvédő és méregraktár-kezelő
Vetőmagtermesztő

A Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus elágazások:

Kertész és növényvédelmi technikus
Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

A Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus ráépülések:

-

A Növénytermesztő és növényvédelmi technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Dísznövénykertész
Kertész


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu