Nonprofit menedzser - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Nonprofit menedzser

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nonprofit menedzser
A szakképesítés OKJ száma: 54 345 04 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1997
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK283_Nonprofit_menedzser_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK283_Nonprofit_menedzser.pdf

A Nonprofit menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik nonprofit szervezetek alapításában, működés feltételeinek biztosításában, a munkatársak irányításában.
Folyamatos kapcsolatokat ápol a nonprofit szervezet tagságával és választott vezetőivel vagy kuratóriumával, biztosítja az információ-áramlást és véleménycserét.
Részt vesz a helyi kapcsolatrendszer kiépítésében, és gondozza a szakmai kapcsolatokat.
Közreműködik a szervezet tevékenységének, munkaprogramjának tervezésében, irányításában, elemzésében és értékelésében.
Projekteket tervez és megvalósításukat irányítja.
Részt vesz a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység irányításában, ellenőrzésében.
Együttműködik önkéntesekkel, illetve koordinálja munkájukat.
Forrásteremtési technikákat alkalmaz, megszervezi és működteti a pályázatfigyelési és támogatás-szervezői rendszert.
Irányítja és szervezi a PR- és marketingfeladatokat.
Rendezvényeket és képzéseket szervez.
Kapcsolatokat tart, illetve együttműködik hazai és nemzetközi nonprofit szervezetekkel.
Képviseli a szervezetet, tájékoztatást nyújt, adatot szolgáltat.
Alkalmazza az érdekérvényesítő és érdek-képviseleti technikákat.
Megszervezi és működteti a naprakész, többfunkciós nyilvántartások rendszerét.
Számítástechnikai eszközöket alkalmaz az ügyviteli feladatok ellátásához.
Motivációs eszközöket alkalmaz.

A Nonprofit menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 345 04 0000 00 00 azonosító számú, Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1980-06 Ügyviteli feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos dokumentumok számítógépen történő elkészítése. Adatbázis-kezelő program és internet használata. Ügyviteli feladatok ellátása. Az ügyviteli, irodatechnikai eszközök használatának bemutatása a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Projekttervezés és projektmenedzsment tartalmi elemei és módszertani megoldásai a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2025-06 Számítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2695-06 Szervezetalapítás, szervezetvezetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy konkrét nonprofit szervezet alapítási dokumentációjának bemutatása és elemzése 8-10 oldal terjedelemben a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: leadott vizsgaproduktum

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szervezetalapítási és -vezetési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2696-06 Közösségszervezés I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Írásbeli vizsgaproduktum (esettanulmány) önálló elkészítése egy közösség tevékenységéről, terveiről, problémáiról a PM által kiadott Útmutató alapján 6-8 oldal terjedelemben.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: leadott vizsgaproduktum

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Közösségszervezés ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2697-06 Rendezvények és képzési programok szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy tetszőlegesen választott rendezvény forgatókönyvének vagy egy nem formális képzés szervezési tervének elkészítése 5-7 oldal terjedelemben a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: leadott vizsgaproduktum

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2698-06 Marketing és PR

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése: egy nonprofit szervezet marketingterve vagy 1%-os kampányterve 6-8 oldal terjedelemben a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: leadott vizsgaproduktum

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az elkészített gyakorlati feladat bemutatása és védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2719-06 Nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A nonprofit szervezetek gazdálkodása és pénzügyei a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Nonprofit menedzser szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.

A Nonprofit menedzser résszakképesítések:

Nonprofit ügyintéző

A Nonprofit menedzser elágazások:

-

A Nonprofit menedzser ráépülések:

-

A Nonprofit menedzser szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Biztosításközvetítő
Közösségi-civil szervező
Statisztikai és gazdasági ügyintéző
Üzleti szakügyintéző
Vállalkozási ügyintéző
Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu