Nevelőszülő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Nevelőszülő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Nevelőszülő
A szakképesítés OKJ száma: 33 761 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
Korábbi SzVK-k:
     004_SZVK023_Neveloszulo.pdf

A Nevelőszülő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Családját és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek fogadására
Biztosítja a gyermek képességeinek, életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő
feltételeket, családi kapcsolatok ápolását
Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére
Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
A gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő
visszagondozását, amennyiben ez lehetséges, örökbefogadását
Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a gyámhivatal kijelölése alapján
Dokumentációs feladatokat lát el

A Nevelőszülő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet szerinti 60 órás nevelőszülő tanfolyam elvégzése
Előírt gyakorlat: 2 éves nevelőszülői tevékenység + pálya alkalmassági : 1997. évi XXXI.tv. 54 § és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95 § szerint
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 300

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 761 01 0000 00 00 azonosító számú, Nevelőszülő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A gyermeki fejlődés és a fejlődést segítő módszerek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 35%
     3. feladat 30%

1873-06 A családi környezet felkészítésének feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A nevelőszülői feladatra való felkészülés folyamatának és lépéseinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1874-06 A gyermek képességeinek kibontakoztatásával kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gyermek megismerésének és képességei kibontakoztatásának lehetőségeiről - előre elkészített - záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő: 20 perc, válaszadási idő: 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1875-06 Az önálló életre való felkészítés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A nagykorúvá váló gondozottal kapcsolatos feladatok ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1876-06 A gyámsággal kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gyámi teendők ismertetése megadott eset alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1877-06 A nevelőszülő dokumentációs feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gyámi jelentés és számadás készítési szempontjainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Nevelőszülő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges vizsgarészekhez kapcsolódó összes követelménymodul modulzáró vizsgájának letétele

A 3. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában a szakmai vizsga időpontja előtt 30 nappal leadott, minimum 10 oldalas, a képző intézmény

Tanulmányi és Vizsgaszabályzata által leírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő záródolgozat

A 70 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A képzési programban előírt, a képző-, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátó intézményekben, nevelőszülőtársnál töltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás


A Nevelőszülő résszakképesítések:

-

A Nevelőszülő elágazások:

-

A Nevelőszülő ráépülések:

-

A Nevelőszülő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Gyermekgondozó-nevelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu