Múzeumi preparátor - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Múzeumi preparátor
A szakképesítés OKJ száma: 54 211 12 0010 54 02
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK070_Mutargyvedelmi_munkatars_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK070_Mutargyvedelmi_munkatars.pdf

A Múzeumi preparátor szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szakmai tevékenységet végez
Muzeológiai tevékenységet végez
Megelőző műtárgyvédelmi tevékenységet végez
Raktározási tevékenységet végez
Műszereket, eszközöket működtet és anyagokat használ
Adminisztratív és ügyintézői tevékenységet végez
Részt vesz a műtárgy-nyilvántartási tevékenységben
Részt vesz a közművelődési és szolgáltatói tevékenységben
Betartja a biztonság és a biztonságos munkavégzés szabályait
Megelőző műtárgyvédelmi tevékenységet végez
Kapcsolatot tart a restaurátorokkal és más szolgáltatókkal
A muzeológus irányításával gyűjt, terepmunkát végez
Előkészítő munkát végez
Vegyszereket kezel
Preparátumokat készít
Élőtenyészeteket tart fenn
Műszereket, eszközöket kezel
A restaurátor vezetésével műtárgyvédelmi tevékenységet végez
Önállóan rajzol és mintáz
Betartja a veszélyes anyagok és eszközök kezelésének szabályait
Eligazodik az alapvető vállalkozási formákban, feltételekben és összefüggésekben
Részben a restaurátorművész irányításával, részben önállóan dolgozik
Betartja és betartatja a restaurátor műhelyekre vonatkozó általános és speciális
szabályokat
Mérési és ellenőrzési tevékenységet végez
Anyagvizsgálatot végez
Közreműködik a tudományos műtárgyvédelmi tevékenységben
A bőranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A faanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A fémanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A könyv- és papíranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A múzeumi papíranyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A régészeti anyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A szilikátanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez
A textilanyagok restaurálásával kapcsolatos munkát végez

A Múzeumi preparátor képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 3500

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 211 12 0010 54 02 azonosító számú, Múzeumi preparátor megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2524-06 A gyűjteménykezelői tevékenység ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A múzeumi és örökségvédelmi törvények, etikai szabályok ismertetése. A gyűjteménykezelő feladatainak és felelősségének bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A múzeumi gyűjtemények fajtáinak és kezelésüknek ismertetése. Egy meghatározott múzeumi gyűjteményfajta kezelésének bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A kiállítás előkészítésének, kivitelezésének és bontásának bemutatása a meghatározott paraméterek figyelembevételével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 40%
     3. feladat 30%

2525-06 A múzeumi raktározás és eszközkezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A múzeumi tárgy anyagféleségeinek ismertetése. A múzeumi anyag higiéniájának és a műtárgykárosodásának bemutatása. A műtárgykezelés és a műtárgykörnyezet szabályainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A műtárgyvédelem formáinak ismertetése. A múzeumi raktár higiéniájának, klimatikus viszonyainak és eszközeinek ismertetése. A műtárgyraktározás eszközeinek, típusainak bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2526-06 A műtárgy-nyilvántartási és múzeumi szolgáltatás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A múzeum hagyományos és az informatikai nyilvántartási formáinak és szabályainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A gyűjteménykezelő adminisztratív feladatainak bemutatása egy meghatározott munkafolyamat alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A múzeumi kutatószolgálat, a műtárgymozgatás és a közművelődés feladatainak bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A múzeumi tevékenység munka-, baleset-, tűz-, környezet- és vagyonvédelmi szabályainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%

2528-06 A preparátori tevékenység ellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A terepen végzett gyűjtő- és konzerválómunka bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy meghatározott természeti tárgy preparálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A preparálás, konzerválás, másolatkészítés műveleteinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A vegyszerek kezelésének és használatának ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 10%
     2. feladat 50%
     3. feladat 10%
     4. feladat 30%


A Múzeumi preparátor szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A Műtárgyvédelmi munkatárs résszakképesítések:

-

A Műtárgyvédelmi munkatárs elágazások:

Múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő
Múzeumi preparátor
Műtárgyvédelmi asszisztens

A Műtárgyvédelmi munkatárs ráépülések:

Restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)

A Múzeumi preparátor szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu