Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 54 345 03 0100 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 1996
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK282_Munkaeropiaci_szervezo_elemzo.pdf

A Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza és felhasználja az általános szakmai alapismereteket és készségeket
Kapcsolatot tart a munkaerőpiaci intézményekkel
Felhasználja a foglalkoztatáspolitikai jogszabályokat
Alkalmazza a szakképzés-politika eszközeit
Közreműködik a helyi és területi érdekegyeztetés gyakorlati megvalósulásában
Ellátja a szervezeti létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat
Közreműködik a foglalkozási rehabilitációban
Esetmenedzseri feladatokat végez
Vizsgálja a foglalkoztatás hatékonyságát
Adatszolgáltatási és statisztikai feladatokat lát el

A Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 350

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 345 03 0100 52 01 azonosító számú, Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0743-06 Személyügyi, munkaerőpiaci, társadalombiztosítási és bérügyi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozás indításánál számba vehető piaci tényezők felsorolása, vállalkozás indításához szükséges feltételek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az álláskereső személyi és munkaügyi adatainak felvétele, interjú lefolytatása a kommunikációs követelményeknek megfelelően
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Három különböző munkaszerződés összehasonlítása, elemzése, a hibás szerződés kiszűrése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az üzemi baleset elhatárolása a munkabalesettől, illetve a foglalkoztatási megbetegedés definiálása. Üzemi baleseti jegyzőkönyv kitöltése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A szociálpolitikához kapcsolódó jogszabályok ismertetése, a munkaviszonyban álló dolgozónak a gyermekek után járó ellátások, illetve kedvezmények megjelölése, az erről szóló törvényi rendelkezések ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 10%
     5. feladat 20%

0745-06 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közbenső interjú készítése egy hosszú ideje regisztrált álláskeresővel
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy elképzelt álláskereső adatainak felvétele és az ÁFSZ keretrendszerében történő rögzítése (az esettanulmányt a vizsgalap tartalmazza)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy az álláskeresési járadékot / segélyt kimerítő ügyfelének az önkormányzati segélyek, ellátások rendjének ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az AM-könyvet kiváltó ügyfél éves adóbevallásához szükséges adóigazolás kiállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Munkaadó beszervezése állásbörze részvételre, érvelés a börze előnyei mellett
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Állásajánlatok adása az EU / EGT tagállamokban egy elképzelt álláskeresőnek és tájékoztatás a cél ország munkaerő-piaci és társadalombiztosítási helyzetéről (Az EURES rendszer használata)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 10%
     5. feladat 10%
     6. feladat 20%

0747-06 Humánerőforrás-menedzsment emberi erőforrás-fejlesztési, gazdasági és gazdálkodási feladatok ügyintézőkre vonatkozó része

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy gazdálkodó szervezet továbbképzési tervének összeállítása és ütemezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Külső és belső munkaerő-toborzási terv készítése és bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A dolgozói személyi adatbázis számítógépen történő kiegészítése a felvételre került dolgozók adataival, új összesített statisztika készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Írásos tájékoztató összeállítása az érdekvédelmi szervezetek részére a dolgozók javadalmazásáról és juttatásairól
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Vezetői tárgyalás programjának előkészítése, megszervezése és ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%
     5. feladat 20%


A Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Munkaerőpiaci szervező, elemző résszakképesítések:

Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

A Munkaerőpiaci szervező, elemző elágazások:

-

A Munkaerőpiaci szervező, elemző ráépülések:

-

A Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő
Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu