Műemlékfenntartó technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Műemlékfenntartó technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Műemlékfenntartó technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 581 02 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Építészet
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK059_Muemlekfenntarto_technikus_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK059_Muemlekfenntarto_technikus.pdf

A Műemlékfenntartó technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Műemléki helyreállítást/fenntartást megelőző kutatásban és diagnosztizálásban, projekt
előkészítés munkálataiban vesz részt
Műemléki helyreállítás/fenntartás pályáztatási időszakában műszaki előkészítésben vesz
részt
Részt vesz a műemlék helyreállítás/fenntartás beruházási munkáiban
Előkészíti a kivitelezés folyamatát, munkálatait
Részt vesz a kivitelezési munkák előkészületeiben
Részt vesz a műemlék-helyreállítási munkák lebonyolításában
Előkészítő műemlék-helyreállító munkát irányít
Műemlék-helyreállító folyamatokat irányít és ellenőriz
Műemlék-korszerűsítést, -bővítést irányít és ellenőriz
Adminisztrációs feladatokat végez
Műemlék-fenntartói feladatokat végez

A Műemlékfenntartó technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Maximális óraszáma: 3600

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 581 02 0000 00 00 azonosító számú, Műemlékfenntartó technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0459-06 Építőipari közös feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 45%
     3. feladat 25%

0681-06 Építőipari kivitelezés előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Különleges építési körülmények sajátosságainak, biztonsági előírásainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hivatalos levél megválaszolása (Word)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Építéshelyi problémák megoldása, különböző szakmák irányítása (csoportos feladat)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Tervek alapján egy építmény bemutatása (pl. előkészítő tárgyaláson)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 10%
     3. feladat 60%
     4. feladat 10%

0688-06 Építőipari kivitelezés tervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Költségvetés készítése kiviteli terv alapján számítógéppel, kiviteliterv-részlet számítógépes feldolgozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Építés közben előforduló, azonnali intézkedést igénylő statikai problémák megoldása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Magyar nyelvű hivatalos levél megfogalmazása (kézírás)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Idegen nyelvű, építési technológiát ismertető szöveg feldolgozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Építésszervezési előírások, követelmények ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Építési terület berendezése, segédüzemek helyének kitűzése organizációs terv alapján (csoportos feladat)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 20%
     3. feladat 5%
     4. feladat 15%
     5. feladat 5%
     6. feladat 25%

1539-06 Műemlék-kutatás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A műemlék-kutatás folyamatának és módszereinek elvi bemutatása. Egy választott módszer részletes elvi bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Esettanulmány. Egy műemléki épület diagnosztikai elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1540-06 A műemlék-helyreállítás előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szervezési és költségvetési esettanulmány. A műemlék-helyreállítás műszaki előkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1541-06 A műemlék-helyreállítás folyamata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A műemlék-helyreállítás nemzetközi elveinek, hazai szabályozásának és a helyreállítás menetének ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1542-06 A műemléki szerkezetek konzerválása és műemlékek korszerűsítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Esettanulmány. Egy megadott egyszerű műemléki épület alaprajza(i) alapján metszet(ek)/részletek rajzi kidolgozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Műemléki konzerválási/restaurálási eljárás gyakorlati bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1543-06 Műemlékfenntartás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A műemlék Kezelési tervének és az abból fakadó feladatoknak az ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Műemlékfenntartó technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Műemlékfenntartó technikus résszakképesítések:

-

A Műemlékfenntartó technikus elágazások:

-

A Műemlékfenntartó technikus ráépülések:

-

A Műemlékfenntartó technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Magasépítő technikus
Mélyépítő technikus
Vízépítő technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu