Molnár - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Molnár

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Molnár
A szakképesítés OKJ száma: 33 541 03 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Élelmiszeripar
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.01.23.
     SZVK415_Molnar.pdf

A Molnár szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Felkészül a munkára
Előkészíti a munkafolyamatot
Alapméréseket végez
Eszközöket használ, gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet
Gabona- és alapanyag raktározási tevékenységet végez
Működteti a gabonatárolási és a gabonaszárítási technológiai folyamatot
Malmi feldolgozásra előkészíti a gabonát
Működteti a malmi technológiai folyamatot
Működteti a keveréktakarmány-gyártás technológiai folyamatát
Ellenőrzi a technológiai feldolgozás hatékonyságát
Befejező műveleteket végez
Biztosítja a zavartalan technológiai folyamatot
Betartja a tevékenységére vonatkozó előírásokat
Adminisztrációs munkát végez

A Molnár képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az élelmiszer-ipari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 33 541 03 0000 00 00 azonosító számú, Molnár megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0509-06 A munkakezdés feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Felkészülés a munkavégzésre, a munkaterület átvétele, a tisztítás, a csírátlanítás elvégzése a munka-, tűz-, környezetvédelmi, higiéniai és a minőségbiztosítási előírások betartásával.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0510-06 Gyártás előkészítése és befejezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Technológiai/termelési számítások elvégzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Három különböző típusú termék csomagolása, tárolása, a keletkező hulladékok szakszerű kezelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 75%

0511-06 Mérések, dokumentálás, gazdálkodás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Alapanyag-, gyártásközi- és késztermék-vizsgálat elvégzése megadott anyagokból és módszerekkel, a mérési adatok dokumentálása, összesítő jelentés elkészítése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 75%
     2. feladat 25%

0576-06 Tárolás, szárítás, keveréktakarmány-gyártás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tárolt gabona térfogatának, nedvesítés vízhozzáadásának, fajlagos őrléstechnológiai mutatók kiszámítása és minősítése Fordulatszám, áttétel, kerületi sebesség, a malom %-os termék-kihozatali értékeinek számítása, keveréktakarmány-gyártás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti a vizsgára kijelölt gabonatároló üzem berendezéseit
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti a vizsgahelynek kijelölt takarmánykeverő üzem gépi berendezéseit
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A gabonák élettevékenysége, eltarthatóságot fokozó kezelőműveletek, gabonatárházi technológiai és anyagmozgatógépek, keveréktakarmány alapanyagok és gyártmányok, keveréktakarmány-gyártás technológiai gépei és műveletei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%
     4. feladat 20%

0577-06 Gabonafeldolgozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti a vizsgára kijelölt malom gabona-előkészítő berendezéseit
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az üzemi körülményeket előzetesen tanulmányozva, felügyelet mellett működteti a vizsgára kijelölt malom gabona őrlő üzemrészét
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az előkészítés, őrlés, hántolás műveletei és technológiai gépei, előkészítési, őrlési, hántolási folyamatábra ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%


A Molnár szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
Modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Molnár résszakképesítések:

Keveréktakarmány-gyártó

A Molnár elágazások:

-

A Molnár ráépülések:

-

A Molnár szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Édesipari termékgyártó
Élelmiszeripari technikus
Pék
Pék-cukrász


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu