Megújulóenergia-gazdálkodási technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Megújulóenergia-gazdálkodási technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 544 02 0010 54 03
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Gépészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2004
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK600_Energiatermelo_es_hasznosito_technikus.pdf
Korábbi SzVK-k:
     015_SZVK095_Energiatermelo_es_hasznosito_technikus.pdf

A Megújulóenergia-gazdálkodási technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Értelmezi a terveket, részletterveket készít és szerkeszt
Elkészíti az ajánlatot, előkészíti a vállalást
Előkészíti a kivitelezési és szerelési munkákat
Irányítja a kivitelezési és szerelési munkákat
Megszervezi az üzembe helyezési, beszabályozási, átadás-átvételi tevékenységeket
Előkészíti és elvégzi a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységeket
Tervezi és irányítja a karbantartási feladatokat
Tervezi és szervezi a javítási feladatokat
Tervezi és szervezi az átalakítási, korszerűsítési munkákat
Tervezi és szervezi a bontási, hulladékkezelési és -hasznosítási feladatokat
Elvégzi az általános, adminisztratív jellegű tevékenységeket
Működteti a különböző fluidumkitermelő-rendszerek felszíni szerelvényeit, berendezéseit
Szénhidrogén mezők gyűjtő- és előkészítő rendszereit kezeli
Termelő kutakat, szállító távvezetékeket ellenőriz
Szerelési vázlatot készít
Gáztüzelő berendezéseket szabályoz be, üzemeltet, karbantart és javít
Gáz- és tüzeléstechnikai méréseket végez
Propán-bután gáz technológiát kezel
Az alternatív energia hasznosításához kiválasztja a megfelelő technológiát
Használja a megújulóenergiákat, üzemelteti a berendezéseket
Energetikai méréseket, számításokat végez
Szerszámokat, gépeket, motorokat, szivattyúkat kezel, üzemeltet
Mélyfúró berendezésen kőzetbontási, lyukbefejezési, kútjavítási munkálatokat végez
Gépeket, berendezéseket karbantart, gondoskodik az üzemszerű működésükről
Fluidumkitermelést végez

A Megújulóenergia-gazdálkodási technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 544 02 0010 54 03 azonosító számú, Megújulóenergia-gazdálkodási technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elsősegélynyújtás, újraélesztés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2699-06 Fluidumszállítás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Csövek, csőidomok megválasztása, méretezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gáz- és folyadékszállító gépek, rendszerek kezelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%

2700-06 Mérési, ellenőrzési, szabályozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Folyamatirányítási rendszerek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Műszaki mérés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%

2701-06 Gépek, géprendszerek szerelése, üzemeltetése, karbantartása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Üzemzavar elhárítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2702-06 Műszaki dokumentációs és munkajogi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Műszaki rajz és jegyzőkönyv készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalkozások működtetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 20 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2705-06 Megújulóenergia-gazdálkodási technikusi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megújuló energiahordozók alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Napenergia, szél- és vízenergia, geotermikus energia, bioenergetika
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Megújulóenergia berendezések üzembe helyezése, szerelése, karbantartása, mért adatok rögzítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 360 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 10%
     2. feladat 60%
     3. feladat 30%


A Megújulóenergia-gazdálkodási technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével


Az Energiatermelő és -hasznosító technikus résszakképesítések:

Cső-távvezeték üzemeltető (olaj, gáz)
Fluidumkitermelő
Mélyfúró

Az Energiatermelő és -hasznosító technikus elágazások:

Fluidumkitermelő technikus
Gázipari technikus
Megújulóenergia-gazdálkodási technikus
Mélyfúró technikus

Az Energiatermelő és -hasznosító technikus ráépülések:

-

A Megújulóenergia-gazdálkodási technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu