Médiatechnológus asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Médiatechnológus asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 341 01 0010 55 02
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK056_Mozgokepgyarto_szakasszisztens_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK056_Mozgokepgyarto_szakasszisztens.pdf

A Médiatechnológus asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkát végez csoportban
Minőségbiztosítási tevékenységet végez
A médiumgyártás szervezésében közreműködik
Felvételi eszközöket kezel
Médiumokon utómunkát végez
Manuális szakmai feladatokat hajt végre
Munkabiztonsági szabályokat betart
Filmterjesztési feladatokat végez
Vállalkozásvezetési feladatokban közreműködik
Kommunikációtechnikai eszközöket használ
Kommunikációs feladatokat végez
Multimédiatervet készít
Multimédia-alkalmazások elemeit készíti
Tartalommenedzselést végez
Rendszer- és alkalmazástervezési és -fejlesztési feladatokban közreműködik
Rendszert tesztel és dokumentál
Vezérlőteremben asszisztál
Televíziós közvetítőkocsiban asszisztál
Esztétikus képet alkot
Szerkesztési feladatok elvégzésénél asszisztál
Közművelődési feladatokat végez

A Médiatechnológus asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 120
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 341 01 0010 55 02 azonosító számú, Médiatechnológus asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1568-06 Általános munkaszervezés a mozgóképgyártásban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy projekt meghatározott paraméterei alapján feladatterv elkészítése az erőforrás- és az időszükségletek meghatározásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A minőségbiztosítás szabályainak és eljárásainak ismertetése egy (modellált) vállalkozás minőségbiztosítási rendszerének és folyamatainak bemutatásán keresztül
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

1569-06 A gyártásszervezés és eszközkezelés a mozgóképgyártásban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az alapvető eszközkezelési technikák ismertetése, bemutatása a meghatározott feladat (indokolt esetben modellált) megoldása során a baleset- és érintésvédelmi szabályok ismertetésével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A médiatermék gyártása és felhasználása során előadódó helyzetekben a jogi ismeretek alkalmazásának bemutatása a megadott paraméterek alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

1572-06- Multimédia-tervezés, tartalommenedzselés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kép-, hang- és videoszerkesztési feladat kidolgozása a rendelkezésre álló források felhasználásával, előzetesen megadott szempontok szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített záródolgozat egyik választható témakörének bemutatása, a záródolgozat megvédése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített, működő multimédiás anyagot tartalmazó CD ROM vagy DVD bemutatása, megvédése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

1573-06 Közreműködés a rendszer- és alkalmazástervezésben, -fejlesztésben

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vizsgán kézhez kapott rendszerterv elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A rendszer elméleti fogalmak ismertetése. Konkrét rendszerterv készítése megadott paraméterek alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 70%


A Médiatechnológus asszisztens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 3., 5. és 7. vizsgarész megkezdésének feltétele, egy minimum 30, maximum 60 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

A záródolgozatok témája – a szakképesítés feladatprofiljához illeszkedően – valamely szakmai szervezet, tevékenység, folyamat, médiatermék bemutatása

A 4. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott prezentációs anyag beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

Az 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott multimédiás vizsgamunka beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

A 7. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített vizsgafilm és dokumentációjának (forgatókönyv, szinopszis stb.) beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal. A vizsgafilm dokumentációja a záródolgozat részét képezheti

A 8. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában elkészített óravázlatok beadása a vizsga előtt 30 nappal. Az óravázlatok a záródolgozat részét képezhetik

A záródolgozatokhoz, vizsgafilmekhez, multimédiás vizsgamunkákhoz, óravázlatokhoz a képző intézmény a helyi szabályoknak megfelelően témaajánlást készít és tesz közzé a hallgatók számára

A Mozgóképgyártó szakasszisztens résszakképesítések:

-

A Mozgóképgyártó szakasszisztens elágazások:

Audiovizuális szakasszisztens
Médiatechnológus asszisztens
Televízióműsor gyártó szakasszisztens

A Mozgóképgyártó szakasszisztens ráépülések:

-

A Médiatechnológus asszisztens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu