Létesítményi energetikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Létesítményi energetikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Létesítményi energetikus
A szakképesítés OKJ száma: 52 522 05 0010 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Gépészet
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.09.10.
     SZVK091_Energetikus.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK091_Energetikus(1).pdf

A Létesítményi energetikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Működteti az energiaellátó rendszert
Kezdeményezi és segíti az energiagazdálkodás technológiai és technikai korszerűsítését
Szervezi és irányítja a személyi állomány működését
Begyűjti és feldolgozza az adatokat
Adatokat és információt szolgáltat
Elkészíti a terveket
Ismeri és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat
Környezetvédelmi előírásokat betartja
Szervezi a megújuló energiaforrások alkalmazását

A Létesítményi energetikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 522 05 0010 52 01 azonosító számú, Létesítményi energetikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0092-06 Energiaellátó rendszer üzemeltetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Energetikai alapismeretek, energetikai rendszerek felépítése, energiatermelés fajtái, a hasznosítás elve, környezeti hatások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az energetikai rendszerek működésének alapvető paraméterei, a működés műszaki, jogi és szervezeti feltételei, gazdasági szempontok az energiaellátásban
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adat- és információgyűjtés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Energiafelhasználási terv készítése számítógépen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Az energetikai rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó magatartásformák, elvárások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 10%
     3. feladat 30%
     4. feladat 30%
     5. feladat 10%

0093-06 Létesítmények energiaellátása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A létesítmények energiagazdálkodásának alapvető kérdései. Energiagazdálkodási terv készítése egy adott mintacég adatai alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A hosszútávú energiagazdálkodás elvei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%


A Létesítményi energetikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Energetikus résszakképesítések:

-

Az Energetikus elágazások:

Létesítményi energetikus
Megújuló energiaforrás energetikus

Az Energetikus ráépülések:

-

A Létesítményi energetikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Környezetvédelmi technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu