Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
A szakképesítés OKJ száma: 54 140 01 0001 54 05
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Oktatás
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK027_Gyogypedagogiai_asszisztens_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK027_Gyogypedagogiai_asszisztens.pdf

A Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik az általános jellegű közvetlen (gyógy)pedagógiai munka előkészítésében
Részt vesz a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások lebonyolításában
Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési és fejlesztési teendők ellátásában
Irányítás mellett ellát egyes Fogyatékosság- specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat az értelmi, a látás-, a hallás-, a testi-, a beszéd-, halmozottan (súlyosan és halmozottan) fogyatékos személyek, valamint az autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő személyek körében
Felügyeletet lát el, kíséri az egyes tanulókat vagy csoportokat
Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt
Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában
Részt vesz adminisztrációs feladatok a munkaterületéhez tartozó, intézményi szintű tevékenységek ellátásában

A Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 54 140 01 0000 00 00 Gyógypedagógiai asszisztens, vagy 54 1499 01 Gyógypedagógiai asszisztens
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 400

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 140 01 0001 54 05 azonosító számú, Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2679-06 Látásfogyatékos személyeket segítő gyógypedagógiai asszisztensi

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Látásfogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése, gondozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Látásfogyatékos személyekről szóló esetleírások elemzése, értékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Látásfogyatékos gyermekek számára egy adott fejlesztési területhez – minta alapján – gyakorló feladatsorok összeállítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A látásfogyatékos személyek jellemzői, nevelése, fejlesztése, gondozása, az elméleti ismeretek prezentálása szakmai megbeszélés során
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 60 perc(felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 15%
     3. feladat 15%
     4. feladat 30%


A Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Gyógypedagógiai asszisztens résszakképesítések:

-

A Gyógypedagógiai asszisztens elágazások:

-

A Gyógypedagógiai asszisztens ráépülések:

Autisták gyógypedagógiai asszisztense
Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense
Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

A Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Pedagógiai asszisztens


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu