Külgazdasági üzletkötő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Külgazdasági üzletkötő
A szakképesítés OKJ száma: 55 345 01 0010 55 04
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Jegyzékbe kerülés éve: 1997
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK311_Kereskedelmi_menedzser.pdf

A Külgazdasági üzletkötő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Megtervezi, megszervezi, elemzi az áruforgalmi folyamatot, alkalmazza és értékeli a
marketing eszközöket
Ellátja a külgazdasági üzletkötés feladatkörének valamennyi lényeges elemét
Részt vesz a külkereskedelmi ügyletek előkészítésében, létrejöttében és
lebonyolításában
Szervezi a vállalkozás Unios partnerekkel való kapcsolatát, felkutatja az Unios
finanszírozási lehetőségeket
Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg
Részt vesz a vállalkozás ügyviteli, ösztönzési és kommunikációs rendszerének
kialakításában, a gazdálkodás tervezésében, szervezésében
Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz
Szakmai kommunikációs tevékenységet végez
Részt vesz a vállalkozás nemzetközi kereskedelmi kapcsolatainak irányításában
Vezeti a kereskedelmi vállalkozást, megszervezi a gazdálkodást
Részt vesz a nemzetközi kooperációs ügyletek előkészítésében és lebonyolításában
Szervezi a vállalkozás szállítási, szállítmányozási, logisztikai feladatait
Szervezi a vállalkozás marketingtevékenységét
Meghatározza és dokumentálja a minőségi követelményeknek való megfeleléssel
kapcsolatos teendőket, az értékesítési és kommunikációs problémákkal kapcsolatos
feladatokat, megszervezi a tervek végrehajtását

A Külgazdasági üzletkötő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 120
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 345 01 0010 55 04 azonosító számú, Külgazdasági üzletkötő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0001-06 A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján a vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2655-06 Ügyviteli és munkaerőpiaci ismeretek, álláskeresési technikák

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott vállalkozás esetén a munkajogi, munka-, környezetvédelmi és tűzvédelmi előírások értelmezése. Szervezeti felépítés elemzése. Az ügyviteli folyamatok elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Konkrét szituáció alapján álláskeresési technikák alkalmazása számítógéppel támogatva
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

2656-06 Szakmai kommunikációs tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott szituációban, megadott tárgyalási cél érdekében saját stratégia kidolgozása és prezentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2657-06 Informatikai és gazdasági szakmai idegen nyelv használata

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Üzleti levél készítése szakmai idegen nyelven - idegen nyelvű kezelőfelületű szövegszerkesztő program alkalmazásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Idegen nyelvű szakmai szöveg értése, és fordítása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Interjú és tárgyalás egy adott szituációban idegen nyelven
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az informatikai és kommunikációs rendszerek használata
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 25%
     4. feladat 35%

2658-06 Vállalkozások menedzselése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott gazdasági szervezet kereskedelmi tevékenységének átfogó statisztikai elemzése, tervezése a cég gazdálkodási követelményeinek, stratégiájának figyelembevételével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az adott vállalkozás tevékenységének megfelelő marketing stratégia, marketing tevékenység megtervezése, a fogyasztói magatartás jellemzőinek figyelembevételével. A fogyasztóvédelem elvei és szabályai.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

2659-06 Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és gazdasági folyamatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A nemzetközi kereskedelem fejlődésének, valamint a hazai külkereskedelmi kapcsolatok és szabályozások átalakulásának bemutatása. A nemzetközi pénzügyek alapfogalmainak és alapösszefüggéseinek értelmezése és alkalmazása egy adott feltételek között működő hazai vállalkozás külkereskedelmi tevékenységében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A külkereskedelmi tevékenység tartalmának és a piaci szereplők feladatainak bemutatása adott feltételek között működő hazai vállalkozás vonatkozásában
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2660-06 A kereskedelmi vállalkozás vezetése, a gazdálkodás elemzése és

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott vállalkozás éves beszámolójának elemzése, értékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy adott vállalkozás lehetséges fizetési formái, azok bizonylatainak, hitel- és befektetési lehetőségeinek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2664-06 Külgazdasági üzletkötő tevékenysége

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy adott vállalkozás termeléséhez, szolgáltatásához, értékesítéséhez tartozó külgazdasági folyamat jellemzése, értékelése a vállalkozás külkereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó ügyletek, szerződéskötések előkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy konkrét külkereskedelmi ügylet lebonyolítása (kalkuláció, fizetési mód választás, paritás választás, engedélyek)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Záró dolgozat megvédése (prezentáció a dolgozat lényegi elemeinek ismertetésével)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 15 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%


A Külgazdasági üzletkötő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
A képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Kereskedelmi menedzser résszakképesítések:

-

A Kereskedelmi menedzser elágazások:

Európai Uniós üzleti szakügyintéző
Kereskedelmi szakmenedzser
Kis- és középvállalkozási menedzser
Külgazdasági üzletkötő
Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
Reklámszervező szakmenedzser
Üzleti szakmenedzser

A Kereskedelmi menedzser ráépülések:

-

A Külgazdasági üzletkötő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Külkereskedelmi üzletkötő
Logisztikai ügyintéző
Vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu