Közösségi-civil szervező - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közösségi-civil szervező
A szakképesítés OKJ száma: 55 345 03 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2007
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK509_Kozossegi_civil_szervezo_09(1).pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK509_Kozossegi_civil_szervezo.pdf

A Közösségi-civil szervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik a nonprofit szervezetek alapításával és működésével kapcsolatos szervezési feladatok jogszerű lebonyolításában.
Kiépíti a helyi kapcsolatrendszert, partnerségi együttműködést épít.
Ösztönzi a lokális részvételt, szakmailag támogatja a helyi cselekvést.
Közreműködik a gazdálkodást érintő döntések előkészítésében, megvalósításában és ellenőrzésében.
Részt vesz a nonprofit szervezetek szervezeti-vezetési feladatainak ellátásában.
Közreműködik a modern marketing és a public relations nonprofit szervezetekre specifikált alkalmazásában.
Hazai és nemzetközi projekteket, pályázatokat tervez meg és bonyolít le.
Forrásteremtési technikákat alkalmaz.
Képzéseket, tréningeket szervez, támogatja az élethosszig tartó tanulást.
Segíti a szervezet munkatársai, önkéntesei munkájának koordinálását.
Modern kommunikációs eszközök, csatornák és technikák segítségével ügyviteli feladatokat lát el.
Alkalmazza az érdekérvényesítő és érdekképviseleti technikákat.

A Közösségi-civil szervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 345 03 0000 00 00 azonosító számú, Közösségi-civil szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2004-06 Projekttervezés és projektmenedzsment

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy konkrét projektcélnak megfelelő tevékenység jegyzék elkészítése, időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint a projekthez szükséges humán és más erőforrás feltételek kialakítása és optimalizálása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Projekttervezés és projektmenedzsment tartalmi elemei és módszertani megoldásai a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2025-06 Számítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2720-06 Civil társadalom – civil-nonprofit szervezetek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A nonprofit szervezetek strukturális-működési jellemzőire vonatkozó írásbeli vizsgaproduktum önálló elkészítése; egy nonprofit szervezetről készített esettanulmány védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2721-06 Közösségszervezés II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közösségszervezési gyakorlati munkáról írásbeli vizsgaproduktum (esettanulmány, interjú, oral history) védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2722-06 A nonprofit szervezetek menedzselése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy nonprofit szervezettel kapcsolatos gazdálkodási, szervezési, adminisztrációs ügyviteli esettanulmány alapján önállóan elkészített vizsgaproduktum védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2723-06 Közösségi tanulás és szervezése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy képzési folyamat/program megszervezésének és előkészítésének időrendi ütemezése és logikai rendjének felállítása, valamint költségvetési terve alapján önállóan elkészített vizsgaproduktum védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Közösségi-civil szervező szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.

Iskolai rendszerű szakképzésben:
a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.

A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat - előírt határidőre történő - leadása.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített vizsgaproduktumok - előírt határidőre történő - leadása.”

A Közösségi-civil szervező résszakképesítések:

-

A Közösségi-civil szervező elágazások:

-

A Közösségi-civil szervező ráépülések:

-

A Közösségi-civil szervező szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Biztosításközvetítő
Nonprofit menedzser
Üzleti szakügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu