Közművelődési menedzser - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közművelődési menedzser
A szakképesítés OKJ száma: 61 345 01 0010 61 01
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (felsőfokú végzettséggel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK052_Kozmuvelodesi_szakember_I_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK052_Kozmuvelodesi_szakember_I.pdf

A Közművelődési menedzser szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A helyi közművelődési életet szervezi, fejleszti
A település helyi kulturális hagyományait, örökségét megismeri
Művelődő közösségeket szervez, működésükhöz feltételt biztosít
Az állami és helyi ünnepek programjait szervezi, koordinálja
Kapcsolatot tart a közművelődési feladatokat ellátó civil szervezetekkel
Kiemelten gondoskodik a hátrányos helyzetűek közművelődési programjairól
Részt vesz a település közművelődési rendeletének és kulturális stratégiájának
elkészítésében, folyamatos gondozásában
Kulturális tartalmakat közvetít
A tehetséggondozás közösségi alkalmait szervezi
A hagyományápolás korszerű formáihoz feltételeket biztosít
Szabadidős és kulturális szolgáltatásokat biztosít
Felnőttképzési alkalmakat szervez a helyi közművelődés rendszerében
A közművelődési intézmény felnőttképzési akkreditációjában részt vesz
A közművelődés minőségfejlesztési rendszeréhez csatlakozásban részt vesz
Munkaerőpiaci/általános/nyelvi képzéseket szervez
Közművelődési intézményt működtet
Az intézmény működési rendjét, hitelességét biztosítja
A közművelődési szervezetek PR tevékenységét összefogja
Munkavédelemmel, üzembiztonsággal kapcsolatos szabályokat ismeri
Pénzügyekkel, gazdasági ügyekkel kapcsolatos feladatokat lát el
A hazai és nemzetközi kulturális területek közötti kapcsolatokat kiépíti
A gazdasági és kulturális szféra kapcsolatait elmélyíti
Kulturális célú gazdasági vállalkozásokat menedzsel
A hazai és strukturális alapok pályázatain részt vesz
A kulturális rendszerek közötti kapcsolatokat szervezi
A kulturális vidékfejlesztéssel kapcsolatos kistérségi, megyei, regionális együttműködést
megismeri, a programokban közreműködik
A település kulturális, intézményi kapcsolatait ápolja, fejleszti
Nemzetközi kapcsolatokat szervez
Multikulturális programokat szervez
A kulturális intézmények munkáját segítő civil testületeket hoz létre

A Közművelődési menedzser képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 400

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 61 345 01 0010 61 01 azonosító számú, Közművelődési menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1544-06 Kulturális tartalmak közvetítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy megadott kulturális értékhez igazodó, szabadon választott forma (kiállítás, zenei, irodalmi est, könyvbemutató stb.) megvalósításának feladatairól tervezet készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1545-06 A helyi közművelődési élet szervezése, fejlesztése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy szabadon választott helyi ünnep szokásainak ismertetése, a jellemzőihez szervesen igazodó közművelődési feladatok bemutatása (kultúra, helyi kultúra, helyi identitás)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1546-06 Felnőttképzési programok szervezése a helyi közművelődés rendszerében

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Egy vidéki település helyi lakossági rétege és a közművelődési szakember lehetséges együttműködési formáinak bemutatását tartalmazó, előzetesen elkészített záródolgozat megvédése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1547-06 A kulturális intézmény működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A megnevezett közművelődési szervezet működtetésére vonatkozó jogi, gazdasági környezet bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Közművelődési menedzser szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele
A 3. és 5. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészekben meghatározott témában, minimum 10, maximum 20 oldal terjedelemben elkészített záródolgozat beadása a vizsgát megelőzően 30 nappal

A Közművelődési szakember I. résszakképesítések:

-

A Közművelődési szakember I. elágazások:

Közművelődési menedzser
Kulturális menedzser

A Közművelődési szakember I. ráépülések:

-

A Közművelődési menedzser szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu