Közlekedésautomatikai technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai technikus
A szakképesítés OKJ száma: 52 523 02 0001 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közlekedés
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.11.25.
     SZVK247_Kozlekedesautomatikai_muszeresz_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     52_523_02_1000_00_00_Kozlekedesautomatikai_muszeresz.pdf

A Közlekedésautomatikai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Karbantartja a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket
Elvégzi a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken előírt ellenőrző méréseket
Elhárítja a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken a hibát
Karbantartja a vasúti állomási és nyíltvonali sorompókat, és szükség esetén elhárítja azok hibáit
Szakfelügyeletet biztosít
Rendben tartja munkahelyi környezetét, dokumentálja a munkáját
Üzemelteti és karbantartja a felügyeleti körzetébe tartozó valamennyi vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezést
Felújítást végez a felügyeleti körzetébe tartozó valamennyi vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezésen
Megszervezi a biztosítóberendezésekkel kapcsolatos munkákat
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges személyi felkészültségről, anyagokról, eszközökről
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges szállító járművek üzemeltetéséről és személyi feltételeiről
Betartja, betartatja a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, környezetvédelmi előírások és eszközei)
A szervezeti egység területén üzemelő valamennyi berendezés mechanikus- és elektromos szakmai kategóriába tartozó szerkezetének, részegységének, alkatrészének a technológiai és műszaki utasításokban előírt módszer- és időciklus szerinti, működéstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálatait elvégzi - a helyi vasúti forgalomirányítással egyeztetve -, ennek eredményétől függően további munkafázisokat lefolytatja
A rendelkezésre álló diagnosztikai módszerek-, és műszerek alkalmazásával leellenőrzi a biztosítóberendezésekben működő szerkezeti elemek működési- és áramköri paramétereit, műszaki állapotát, szükség esetén korrigálja a beállításokat, hiba esetén behatárolja a hibák helyét. Felméri a javításhoz, hibaelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket és a várható szolgáltatáskorlátozás időtartamát, és segít ezeket előkészíteni az üzemképesség mielőbbi visszaállítása céljából
A karbantartási- és javítási munkafolyamatok során a munkába vett berendezések szerkezeti elemeit - betöltött feladatuk és biztonságtechnikai vonatkozásuk szerint - átvizsgálja, értékeli annak érdekében, hogy biztosítóberendezési feladatot csak megfelelő paraméterekkel rendelkező alkatrész láthasson el. Jelzi a pótlás szükségességét, szükség esetén egyezteti a bevezetendő korlátozásokat
Részt vesz az ütemezett évi műszaki fővizsgákon, a berendezések villamos paramétereit ellenőrző mérési munkafázisokban, elvégzi a szükséges javításokat vagy a javíthatatlan alkatrészek cseréjét, ellenőrzi a villamos csatlakozásokat és kötéseket, a berendezések működőképességének hosszabb távon való megőrzése érdekében Dokumentálja a szakmai szabályzatokban előírtak szerint a munkájához kapcsolódó műszaki eseményeket, a berendezésen végzett javításokat, lejegyzi a mérési eredményeket, azokat szükség esetén továbbítja a munkafolyamatok kontrollálása és az adatok értékelhetősége céljából
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt fontosságú részegységek, jelfogóegységek, a külsőtéri szerkezeti elemek villamos vezetékeinek állapotát, a villamos csatlakozások, alkatrészek épségét
Munkája során kapcsolatot tart a szakmai diszpécserszolgálattal, figyelemmel kíséri a tartalék anyagok, egységek rendelkezésre állását, hiba, baleset, elemi esemény, rendkívüli körülmények bekövetkezésekor helyszíni irányítás szerint elvégzi a szükséges feladatokat az értékmentés, valamint a vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében önállóan tevékenykedik

A Közlekedésautomatikai technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 523 02 1000 00 00 Közlekedésautomatikai műszerész
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 523 02 0001 54 01 azonosító számú, Közlekedésautomatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1417-06 Felügyeleti vasúti biztosítóberendezés karbantartása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ismerteti a karbantartási, üzemeltetési és felújítási terv készítésének lépéseit és a szükséges információk körét, valamint ezen feladatok elvégzésének jogszabályi előírásait és dokumentálási szabályait
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Ismerteti egy biztosítóberendezési szakasz vezetőjének kötelező oktatási és adminisztratív tevékenységét, továbbá az anyagkezeléssel kapcsolatos feladatait
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Ismerteti az új és a felújított biztosítóberendezések üzembe helyezésének szabályait, eljárási rendjét és követelményeit
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Elektromos és mechanikai mérések végzésével megállapítja egy megadott biztosítóberendezés hibáit, és elvégzi a szükséges javításokat, cseréket
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Javaslatot készít egy adott állomás és a hozzá csatlakozó nyíltvonali berendezések teljes, modernizálással egybekötött felújítására
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 15%
     3. feladat 15%
     4. feladat 25%
     5. feladat 25%


A Közlekedésautomatikai technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Közlekedésautomatikai műszerész résszakképesítések:

-

A Közlekedésautomatikai műszerész elágazások:

-

A Közlekedésautomatikai műszerész ráépülések:

Közlekedésautomatikai technikus

A Közlekedésautomatikai technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu