Közlekedésautomatikai műszerész - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Közlekedésautomatikai műszerész

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai műszerész
A szakképesítés OKJ száma: 52 523 02 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közlekedés
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.11.25.
     SZVK247_Kozlekedesautomatikai_muszeresz_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     52_523_02_1000_00_00_Kozlekedesautomatikai_muszeresz.pdf

A Közlekedésautomatikai műszerész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Karbantartja a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket
Elvégzi a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken előírt ellenőrző méréseket
Elhárítja a vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken a hibát
Karbantartja a vasúti állomási és nyíltvonali sorompókat, és szükség esetén elhárítja azok hibáit
Szakfelügyeletet biztosít
Rendben tartja munkahelyi környezetét, dokumentálja a munkáját
Üzemelteti és karbantartja a felügyeleti körzetébe tartozó valamennyi vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezést
Felújítást végez a felügyeleti körzetébe tartozó valamennyi vasúti állomási és nyíltvonali biztosítóberendezésen
Megszervezi a biztosítóberendezésekkel kapcsolatos munkákat
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges személyi felkészültségről, anyagokról, eszközökről
Gondoskodik a munkavégzéshez szükséges szállító járművek üzemeltetéséről és személyi feltételeiről
Betartja, betartatja a biztonságos munkavégzés feltételeit (tűzvédelmi, munkavédelmi, érintésvédelmi, környezetvédelmi előírások és eszközei)
A szervezeti egység területén üzemelő valamennyi berendezés mechanikus- és elektromos szakmai kategóriába tartozó szerkezetének, részegységének, alkatrészének a technológiai és műszaki utasításokban előírt módszer- és időciklus szerinti, működéstechnikai és biztonságtechnikai vizsgálatait elvégzi - a helyi vasúti forgalomirányítással egyeztetve -, ennek eredményétől függően további munkafázisokat lefolytatja
A rendelkezésre álló diagnosztikai módszerek-, és műszerek alkalmazásával leellenőrzi a biztosítóberendezésekben működő szerkezeti elemek működési- és áramköri paramétereit, műszaki állapotát, szükség esetén korrigálja a beállításokat, hiba esetén behatárolja a hibák helyét. Felméri a javításhoz, hibaelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket és a várható szolgáltatáskorlátozás időtartamát, és segít ezeket előkészíteni az üzemképesség mielőbbi visszaállítása céljából
A karbantartási- és javítási munkafolyamatok során a munkába vett berendezések szerkezeti elemeit - betöltött feladatuk és biztonságtechnikai vonatkozásuk szerint - átvizsgálja, értékeli annak érdekében, hogy biztosítóberendezési feladatot csak megfelelő paraméterekkel rendelkező alkatrész láthasson el. Jelzi a pótlás szükségességét, szükség esetén egyezteti a bevezetendő korlátozásokat
Részt vesz az ütemezett évi műszaki fővizsgákon, a berendezések villamos paramétereit ellenőrző mérési munkafázisokban, elvégzi a szükséges javításokat vagy a javíthatatlan alkatrészek cseréjét, ellenőrzi a villamos csatlakozásokat és kötéseket, a berendezések működőképességének hosszabb távon való megőrzése érdekében Dokumentálja a szakmai szabályzatokban előírtak szerint a munkájához kapcsolódó műszaki eseményeket, a berendezésen végzett javításokat, lejegyzi a mérési eredményeket, azokat szükség esetén továbbítja a munkafolyamatok kontrollálása és az adatok értékelhetősége céljából
Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a közlekedésbiztonsági szempontból kiemelt fontosságú részegységek, jelfogóegységek, a külsőtéri szerkezeti elemek villamos vezetékeinek állapotát, a villamos csatlakozások, alkatrészek épségét
Munkája során kapcsolatot tart a szakmai diszpécserszolgálattal, figyelemmel kíséri a tartalék anyagok, egységek rendelkezésre állását, hiba, baleset, elemi esemény, rendkívüli körülmények bekövetkezésekor helyszíni irányítás szerint elvégzi a szükséges feladatokat az értékmentés, valamint a vasúti forgalom mielőbbi helyreállítása érdekében önállóan tevékenykedik

A Közlekedésautomatikai műszerész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 523 02 1000 00 00 azonosító számú, Közlekedésautomatikai műszerész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0900-06 Informatikai, munkaszervezési és -tervezési, technológiai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Internetről szakmai dokumentumok letöltése, belőle prezentáció készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egyszerű munkaműveletek (szöveges és rajzi) tervezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Mérések végzése mechanikus és elektromos eszközökkel, műszerekkel, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Munkadarab vágása, megmunkálása kézi vagy gépi forgácsolással, furatok, elektromos és mechanikai kötések készítése, a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 135 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%
     4. feladat 30%

1416-06 Vasúti bizto Vasúti biztosítóberendezések

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Karbantartja, javítja az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseket, cseréli alkatrészeit. Megállapítja a hibát, kiválasztja a szükséges eszközöket, betartja a vonatkozó munka- és biztonságtechnikai előírásokat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Karbantartja, javítja az állomási és nyíltvonali útátjáró berendezéseket, cseréli alkatrészeit. Kiválasztja a szükséges eszközöket, betartja a vonatkozó munka- és biztonságtechnikai előírásokat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Ismerteti az állomási és nyíltvonali biztosítóberendezésekben felhasználásra kerülő mechanikus, elektro-mechanikus, elektromos és elektronikai alkatrészek és egységek anyagait és jellemzőit, valamint szerepüket a biztosítóberendezésekben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A feladat végrehajtásához biztosított biztosítóberendezési rajzokba bejelöli a megadott kezelések áramútjait, és meghatározza az adott hibajelenségek lehetséges okait
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Kötöttpályás közlekedés sajátosságai, a balesetek megelőzésének technikai lehetőségei, vonatbefolyásoló rendszerek, kezelési előírások és a vágányok közötti munkavégzés szabályai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc) A hozzárendelt

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Állomási és csatlakozóvonali biztosítóberendezések hibái, balesetveszélyek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 15%
     4. feladat 15%
     5. feladat 15%
     6. feladat 15%


A Közlekedésautomatikai műszerész szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Közlekedésautomatikai műszerész résszakképesítések:

-

A Közlekedésautomatikai műszerész elágazások:

-

A Közlekedésautomatikai műszerész ráépülések:

Közlekedésautomatikai technikus

A Közlekedésautomatikai műszerész szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu