Közbeszerzési referens - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Közbeszerzési referens

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens
A szakképesítés OKJ száma: 54 343 03 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2003
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.02.05.
     SZVK280_Kozbeszerzesi_referens_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK280_Kozbeszerzesi_referens_10(1).pdf

A Közbeszerzési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a közbeszerzési és kapcsolódó jogszabályokat
Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását
Ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat
Ajánlatkérői oldalon koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
Ajánlatkérői oldalon nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában

A Közbeszerzési referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 343 03 0000 00 00 azonosító számú, Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1960-06 Közbeszerzés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közbeszerzési ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Közbeszerzési ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vizsgadolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 40%
     3. feladat 20%

1963-06 Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gazdasági- és pénzügyi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Közbeszerzési referens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Vizsgadolgozat készítése, a jelölt által választott gyakorlati eset feldolgozása (mely lehet a
közbeszerzési referens által a közbeszerzési eljárás során ellátandó feladatok közül egy vagy
többnek az elemzése), vagy valamely közbeszerzési kérdéskör feldolgozása a
Döntőbizottság, a bíróságok, vagy az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján, vagy
különböző eljárási fajták alkalmazási feltételeinek összevetése, elemzése, az azokhoz
kapcsolódó jogorvoslati gyakorlat feldolgozása.
Amennyiben a vizsgadolgozat nem a fenti témákat dolgozza fel, az elfogadhatatlan, vissza
kell adni átdolgozásra.
A vizsgázónak a vizsgadolgozatot az alábbi szerkesztési, terjedelmi előírások
figyelembevételével kell összeállítania:
- a vizsgadolgozat (mellékletek, táblázatok, grafikonok nélküli) szövegrészének
terjedelme legalább 30.000 karakter legyen; amennyiben a vizsgadolgozat – mellékletek
nélkül – nem tesz eleget ezen terjedelmi követelménynek, elfogadhatatlan, vissza kell
adni átdolgozásra;
- a vizsgadolgozatnak eredeti, önálló munkát kell tartalmaznia;
- amennyiben a vizsgadolgozatban valamely egyéb forrásból idéz a vizsgázó
(szakirodalom vagy korábbi vizsgadolgozat stb.), lábjegyzetben egyértelműen fel kell
tüntetnie az erre való hivatkozást;
- a vizsgadolgozat részét kell képezze a felhasznált irodalom jegyzéke;
- kellő figyelmet kell fordítani a vizsgadolgozat rendezettségére, külalakjára és a
helyesírásra
A vizsgadolgozat bírálója köteles a dolgozatot szövegesen is értékelni, továbbá a kapcsolódó
szóbeli vizsgatevékenység leírásában foglaltaknak megfelelően részletes bírálatot készíteni a
vizsgabizottság számára (az értékelőlap kitöltésével), melynek részeként köteles a
vizsgadolgozat védéséhez legalább két, a vizsgadolgozathoz kapcsolódó közbeszerzési
tárgyú kérdést javasolni.
Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Közbeszerzési referens résszakképesítések:

-

A Közbeszerzési referens elágazások:

-

A Közbeszerzési referens ráépülések:

-

A Közbeszerzési referens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu