Körzeti megbízott - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Körzeti megbízott

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Körzeti megbízott
A szakképesítés OKJ száma: 52 861 06 0001 52 05
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2011

A Körzeti megbízott szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A jogszabályokban meghatározott, az általános rendőrségre vonatkozó feladatokat lát el
Általános szolgálati feladatokat teljesít
Szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezel, használ
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez
Felvilágosít, felvilágosítást kér, segítséget nyújt a rászorulóknak
Őrzési, objektum-, létesítményvédelmi és általános személyvédelmi feladatokat lát el
Járőrszolgálatot lát el, intézkedéseket foganatosít és határforgalmat ellenőriz
Személyes szabadságot nem, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedést
foganatosít, kényszerítő eszközöket alkalmaz
Rendőri csapaterős feladatokat teljesít
Idegenrendészeti és menekültügyi feladatok ellátásába vesz részt
Közrendvédelmi,- közlekedésrendészeti, bűnügyi, igazgatásrendészeti, idegenrendészeti
és határrendészeti feladatokat lát el
Idegen nyelven kommunikál, intézkedik
Személy- és objektumvédelmi feladatot végez

A Körzeti megbízott képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: -
Szakmai előképzettség: 52 861 06 0010 52 02 Közrendvédelmi-rendőr szakképesítés-elágazás vagy 52 861 06 0010 52 04 Közlekedési-rendőr szakképesítés-elágazás vagy 52 8912 02 Rendőr szakképesítés
Előírt gyakorlat: 2 év
Elérhető kreditek mennyisége: 20
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 400

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 861 06 0001 52 05 azonosító számú, Körzeti megbízott megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


3699-11 Körzeti megbízotti feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Körzeti megbízotti ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Körzeti megbízotti szolgálati feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A követelménymodul teljesítése során készített szakmai dokumentáció megvédése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%


A Körzeti megbízott szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga

eredményes letételével

Az előírt területi szakmai gyakorlatok eredményes teljesítése

E szakmát gyakorlókra vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott - fizikai, erőnléti

követelmények norma szerinti legalább megfelelt szintű teljesítése

A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az első vizsgafeladat megkezdése előtt

szakmai dokumentáció leadása

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:

A modulzáró vizsga eredményes letétele

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A 10. és 12. vizsgarész megkezdésének feltétele az első vizsgafeladat megkezdése előtt

szakmai dokumentáció leadása

A Bűnügyi-rendőr résszakképesítések:

Csapatszolgálati járőrtárs
Kormányőr
Objektumőr-kísérő

A Bűnügyi-rendőr elágazások:

Határrendészeti-rendőr
Közrendvédelmi-rendőr

A Bűnügyi-rendőr ráépülések:

Rendőr „zászlós”
Okmányvizsgáló
Fő határrendész
Körzeti megbízott
Baleseti helyszínelő
Bűnügyi helyszínelő
Kutyavezető-rendőr

A Körzeti megbízott szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Büntetés-végrehajtási felügyelő
Polgári védelmi előadó
Rendészeti szervező
Tűzoltó I.


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu