Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
A szakképesítés OKJ száma: 54 850 01 0010 54 03
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.30.
     SZVK267_Kornyezetvedelmi_technikus.pdf

A Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Alkalmazza a szakmai előírásokat
Nyilvántartást vezet
Adatszolgáltatást végez
Részt vesz tervek készítésében
Méréseket végez, értékel
Részt vesz EMAS-rendszer és KIR-rendszer kialakításában, működtetésében
Fenntartási kezelési feladatot lát el
Ellenőrzést tart
Oktatáson, képzésen vesz részt
Kapcsolatot tart
Anyag- és eszközgazdálkodást végez
Hatósági eljárásban közreműködik
Pályázati munkákban vesz részt
Energetikai technológiák üzemeltetésében részt vesz
Energetikai berendezések működtetésében részt vesz
Ellenőrzi a környezetvédelmi berendezéseket, kibocsátásokat
Energetikai és környezetvédelmi számításokat végez
Energetikai és környezetvédelmi méréseket végez és értékel
Hulladékok jellemzőit meghatározza
Hulladékkezelés berendezéseit működteti, irányítja
Üzemeltetési munkákat végez, irányít
Kárelhárítási munkákban részt vesz
Hulladékgazdálkodási dokumentációt vezet
Talajtisztítást végez, irányít
Az üzemi szennyvízkezelés berendezéseit működteti, ellenőrzi
Levegőtisztaság-védelmi berendezéseket működtet, ellenőriz
Termelési hulladékok kezelését végzi, irányítja
Segédberendezéseket üzemeltet, ellenőriz
Átveszi a vizsgálandó mintákat
Előkészíti a mérést, a vizsgálatot
Elvégzi a minták vizsgálatát
Helyszíni méréseket, vizsgálatokat végez
Értékeli a mérési adatokat


A Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 850 01 0010 54 03 azonosító számú, Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1214-06 Általános környezetvédelmi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Alapvető jog, szakigazgatás és szabványügy ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezet- és természetvédelmi alapfogalmak és a környezeti elemek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Környezettechnikai eljárások, hidrológia és hidraulika
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Méréstechnika (fizika, kémiai és biológiai mérések). Műszaki dokumentálás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Gépészet és automatizálási mérések és biztonságtechnikájuk
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 25%
     3. feladat 20%
     4. feladat 25%
     5. feladat 15%

1215-06 Környezetvédelmi technikus feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Környezetgazdálkodás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1218-06 Környezetvédelmi berendezés üzemeltető feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Környezetvédelmi berendezések üzemeltetése, karbantartása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró
vizsga eredményes letételével

A Környezetvédelmi technikus résszakképesítések:

-

A Környezetvédelmi technikus elágazások:

Energetikai környezetvédő
Hulladékgazdálkodó
Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője
Környezetvédelmi méréstechnikus
Nukleáris energetikus
Vízgazdálkodó

A Környezetvédelmi technikus ráépülések:

-

A Környezetvédelmi berendezés üzemeltetője szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Települési környezetvédelmi technikus
Természet- és környezetvédelmi technikus


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu