Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 55 344 01 0010 55 02
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK275_Allamhaztartasi_szakugyintezo_09.pdf

A Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó államháztartási szervezetnél
jelentkező feladatok elvégzésében, illetve a költségvetési számviteli beszámoló
elkészítésében.
Közreműködik az államháztartás szervezet működése, vagyon használata, hasznosítása
során jelentkező tervezési, előirányzat-felhasználási, előirányzat-módosítási, munkaerőgazdálkodási,
készpénzkezelési, könyvvezetési, a beszámolási, illetve egyéb
adatszolgáltatási feladatokban.
Közreműködik a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés
rendszere, módszere, ideértve a belső információs rendszer kialakításában.
Közreműködik a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez
szükséges szabályzatok elkészítésében, illetve rendszeres karbantartásában.
Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását,
az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának,
bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.
Közreműködik a szakmai feladatok érdekében a lehetséges megoldási változatok
kidolgozásában, a szükséges pénzügyi források felkutatásában, megszerzésében, a
gazdálkodási problémák felismerésében és megfogalmazásában.
Közreműködik a megoldandó szakmai feladat specifikálásában, a megoldásra
vonatkozó javaslat kidolgozásában.
Gondoskodik arról, hogy a szakmai döntéseket hozók és végrehajtók megismerjék a
szakmai feladat pénzügyi feltételrendszerét, a pénzügyi lehetőségeket, korlátokat,
tevékenységük pénzügyi következményeit.
Részt vesz a pénzügyi szervezési, irányítási rendszer működtetésében, egyes területeken
önállóan is tevékenykedik.
Segíti a szakmai és pénzügyi folyamatokban résztvevők sikeres együttműködését.
A saját pénzügyi tevékenységének teljes körű adminisztrációját, a kapcsolódó
tevékenységek részleges adminisztrációját és dokumentációját elkészíti.
A saját tevékenységéhez tartozó ügyviteli feladatokat ellát.
Pénzügyi jelentéseket, beszámolókat előkészít.
Az adott feladat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések között összefüggést keres.
Szakmai útmutatókat, szakirodalmat használ.
Alkalmazza a feladataihoz rendelkezésre bocsátott személyi és tárgyi feltételeket,
javaslatot tesz szükséges módosításukra.
Közreműködik a feladatok belső koordinációjában.
Az alkalmazói projekteket, szoftvereket üzemelteti.
Szövegszerkesztési, táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat lát el.

A Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 344 01 0010 55 02 azonosító számú, Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2643-06 Államháztartáshoz kapcsolódó feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2645-06 Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok, államháztartási számviteli feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Költségvetés-gazdálkodási szakmai feladatok elméleti számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


A Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal.

Iskolai rendszerű szakképzésben:
a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

Az Államháztartási szakügyintéző résszakképesítések:

-

Az Államháztartási szakügyintéző elágazások:

Adóigazgatási szakügyintéző
Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Az Államháztartási szakügyintéző ráépülések:

-

A Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Közösségi-civil szervező
Üzleti szakügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu