Kőfaragó, műköves és épületszobrász - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Kőfaragó, műkőkészítő és épületszobrász

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kőfaragó, műköves és épületszobrász
A szakképesítés OKJ száma: 31 582 14 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Építészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.02.05.
     SZVK203_Kofarago_mukoves_es_epuletszobrasz_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK203_Kofarago_mukoves_es_epuletszobrasz.pdf

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Előkészíti a munkafolyamatot
Mintát, formát, sablont készít
Műkövet készít a műhelyben
Műkövet készít a helyszínen
Díszítőelemeket készít gipszből
Kőanyagú építő- és díszítő elemeket készít
Beépíti (elhelyezi) az elkészült munkadarabot
Befejezi a munkafolyamatot
Helyreállítási, javítási, felújítási, restaurálási munkát végez

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében az építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 31 582 14 0000 00 00 azonosító számú, Kőfaragó, műköves és épületszobrász megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0459-06 Építőipari közös feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kiviteli tervek alapján anyagmennyiség meghatározása, majd rögzítése számítógépen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott munkaterületre felvonulás, helyszíni felmérés alapján a munkafolyamat megtervezése (időterv)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka- és balesetvédelmi előírások, környezetvédelmi és hulladékkezelési ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 45%
     3. feladat 25%

0490-06 Műkő, sablon készítése I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Műkőelem gyártása, rendelkezésre bocsátott műkőelem elhelyezése, rögzítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Helyszíni műkő készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

0491-06 Gipsz- és kőanyagú elemek készítése I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kövek jellemzői és felhasználásuk
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kőlap megmunkálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Terv olvasása, felirat tervezése, egyszerűbb rajzok készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Gipsz díszítőelem készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 40%
     3. feladat 15%
     4. feladat 30%

0886-06 Általános vállalkozási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számla-, nyugtakibocsátás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalkozásindítás, piackövetés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász résszakképesítések:

Kőfaragó, épületszobrász
Műkőkészítő
Sírkőkészítő

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász elágazások:

-

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász ráépülések:

Műemléki díszítőszobrász

A Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu