Kiadványszerkesztő - OKJ tanfolyam, képzés


Kiadványszerkesztő tanfolyam

Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Kiadványszerkesztő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Kiadványszerkesztő
A szakképesítés OKJ száma: 52 213 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Művészet, közművelődés, kommunikáció
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK233_Kiadvanyszerkeszto_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK233_Kiadvanyszerkeszto.pdf

A Kiadványszerkesztő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A Kiadványszerkesztő szakember stúdiókban, nyomdákban, szerkesztőségekben és
könyvkiadóknál végez szakmai tevékenységet
A nyomda munkafolyamatait a kiadvány jellegzetességeinek megfelelően előkészíti
Szöveget rögzít manuálisan vagy szoftver segítségével
Számítógépes perifériákat, adatállományokat és szoftvereket kezel
Képeket digitális úton előállít, illetve feldolgoz
Adott oldalak szöveg, kép, grafikai stb. anyagait összeállítja az előzetes tervek alapján
A kiadványtervezői feladatokat – tekintettel a kiadvány jellegére – a gyártási
technológiák igényei szerint elvégzi
Nyomdatermékeket és médiatermékeket tervez a gyártási technológiák és a megrendelő
igényeinek összehangolásával, figyelembevételével
Korrektori feladatokat lát el
Speciális tipográfiai feladatokat végez, pl. logotípiákat, ligatúrákat, betűkészletet,
piktogramokat tervez, készít

A Kiadványszerkesztő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 213 01 0000 00 00 azonosító számú, Kiadványszerkesztő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0971-06 Szövegfeldolgozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Akcidens nyomtatvány tervezése, elkészítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Történeti áttekintés, tipográfia, nyelvhelyesség
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Speciális informatikai feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

0981-06 Munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A munkavállalással és a vállalkozásokkal kapcsolatos ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2583-06 Kiadványszerkesztés előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Nyomdatermékek, eredetik, mértékrendszer, anyagok, szakmai számítás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Betűtárolás és –kezelés számítógépen
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2584-06 Képfeldolgozás kiadványszerkesztéshez

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Eredeti feldolgozása, a nyomtatvány igényének megfelelően
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gradációs görbe, reflexió, transzmisszió, denzitás, opacitás, árnyalati terjedelem, a spektrum színei, a szín jellemzői, Grassmann-törvények, additív és szubtraktív színkeverés, Itten-féle színrendszer, színkontrasztok, színhőmérséklet, CIE 1931 és CIE színgömb, RGB és CMYK színtér, direkt színek, színmódok, képformátumok, színmérés és eszközei, színkezelés, színprofilok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2585-06 Kép-szöveg integráció, tördelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Folyóiratoldal kialakítása magadott minta vagy tipográfiai leírás szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2586-06 Tördelt anyag nyomdai előkészítése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kiadványoldalak átrendezése makett nyomtatáshoz megadott minta szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Tördelt fájlból PDF (JDF) írása megadott szempontok szerint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Digitális rácsképzéshez (felbontás, rácsozási mód, rácssűrűség, rácspont alak, nyomtatható árnyalatok száma, moaré, rácselforgatás) és elektronikus színkivonat készítéshez (digitális CMYK számítás, színhelyesbítés, pontterülés, árnyalat-visszaadás, színvisszavétel, élesítés, alátöltés, felülnyomás, színkezelés) kapcsolódó ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%


A Kiadványszerkesztő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A 10. vizsgarész megkezdésének feltétele a Tipográfus szakképesítés-ráépülés esetében vizsgaremek készítése
A vizsgaremek témája: kiadványcsalád (embléma, névjegy, levélpapír, boríték, hirdetés, egyszerűbb prospektus, dobozterv, CD borító, italcímke vagy könyv: belső oldalpár, címnegyedív, címoldal, védőborító) tipográfiai tervének elkészítése

A Kiadványszerkesztő résszakképesítések:

-

A Kiadványszerkesztő elágazások:

-

A Kiadványszerkesztő ráépülések:

Korrektor
Nyomdai kiadványszerkesztő
Tipográfus

A Kiadványszerkesztő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Grafikus
Könyvműves
Szerkesztő munkatársa
Nyomdaipari technikus
Szita-, tampon- és filmnyomó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu