Jegyvizsgáló - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Jegyvizsgáló
A szakképesítés OKJ száma: 52 841 04 0100 52 02
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közlekedés
Jegyzékbe kerülés éve: 1996
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.11.25.
     SZVK262_Vasutuzemvitel_ellato_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     52_841_04_0000_00_00_Vasutuzemvitel_ellato.pdf

A Jegyvizsgáló szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Szolgálatra jelentkezik, elvégzi az ezzel kapcsolatos ténykedéseket
Vonatátvételi/összeállítási feladatokat végez
Fuvarozási szerződéssel összefüggő feladatokat végez
Vonatindítási feladatokat végez
Árufuvarozási-kocsigazdálkodási feladatokat végez
Forgalmi feladatokat végez
Elvégzi a vonatérkeztetési feladatokat
Elvégzi a küldemény kiszolgáltatási feladatokat
Árupénztári feladatokat végez
Elszámolási/pénztárosi feladatokat végez
Elvégzi a forgalmi koordinátori feladatokat
Elvégzi az állomásfőnöki tevékenységeket
Elvégzi a forgalmi vonalirányítói tevékenységet
Elvégzi a főrendelkezői feladatokat
Elvégzi a vezénylőtiszti tevékenységeket
Elvégzi az oktatótiszti tevékenységet
Elszámolási/számadási feladatokat végez
Elszámolási feladatokat végez
Elvégzi az árufuvarozási koordinátori feladatokat
Elvégzi az árufuvarozási hivatalnok tevékenységeket
Elvégzi az áruirányítói feladatokat
Elvégzi az árufuvarozási és elszámolási tevékenységet
Elvégzi a vonatok közlekedtetésével kapcsolatos feladatokat
Elvégzi a személyszállítási értékesítési koordinátori feladatokat
Elvégzi a személyszállítási technológusi tevékenységet
Elvégzi a pénztárfőnöki/pénztárátadói feladatokat
Elvégzi a személyszállítási, kocsigazdálkodói tevékenységet
Elvégzi a vonatkísérői feladatokat
Hálókocsikalauzi feladatokat végez

A Jegyvizsgáló képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 400

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 841 04 0100 52 02 azonosító számú, Jegyvizsgáló megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0642-06 Vasútüzemvitel-ellátó általános feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Munkavédelmi, tűzvédelmi és első-segélynyújtási ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Környezetvédelmi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Veszélyesáru ismereti feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 15 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Informatikai és titokvédelemi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 15 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%

0652-06 Vasúti szállítás elszámolási feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Általános pénztárkezelési rendszerek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Árupénztári elszámolások hagyományos, vagy elektronikus környezetben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 85%

0654-06 Vonatközlekedtetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, valamint az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeinek a vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 105 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az E.2. sz. Fékutasítás vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás és a Műszaki Táblázatok I-II. vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Az F.7. Utasítás kocsiadatok felvételére és kezelésére és az F.20. sz. Elegytovábbítási Utasítás vonatközlekedtetésre vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 10%
     2. feladat 35%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%
     5. feladat 15%

0656-06 Vonatkísérői feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az F.1. sz. Jelzési Utasítás vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, valamint az F.2. Forgalmi Utasítás Függelékeinek vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az E.2. sz. Fékutasítás vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Az E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás és a Műszaki Táblázatok I-II. vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Az F.7. Utasítás kocsiadatok felvételére és kezelésére, valamint a RIC vonatkísérői feladatokra vonatkozó részei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%
     5. feladat 10%


A Jegyvizsgáló szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Vasútüzemvitel-ellátó résszakképesítések:

Hálókocsikalauz
Jegyvizsgáló
Vasúti raktárnok
Vonat fel- és átvevő

A Vasútüzemvitel-ellátó elágazások:

Forgalmi szolgálattevő
Vasúti árufuvarozási pénztáros
Vasúti személyfuvarozási pénztáros

A Vasútüzemvitel-ellátó ráépülések:

Vasúti árufuvarozási technológus
Vasúti forgalmi technológus
Vasúti személyfuvarozási technológus

A Jegyvizsgáló szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu