Iskolatitkár - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Ügyviteli titkár

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Iskolatitkár
A szakképesítés OKJ száma: 54 346 01 0010 54 02
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Ügyvitel
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK305_Ugyviteli_titkar.pdf

Az Iskolatitkár szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Adatbeviteli feladatot végez
Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ
Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz
Dokumentumszerkesztési feladatot végez
Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez
Gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat végez
Ügyintézői feladatokat lát el
Protokoll feladatokat lát el
Rendezvényeket, eseményeket szervez
PR tevékenységet végez szakmai irányítással
Titkári feladatokat lát el idegen nyelven írásban
Titkári feladatokat lát el idegen nyelven szóban
Közreműködik a tanügy-igazgatási ügyviteli feladatok ellátásában
Közreműködik az oktatási intézmény kapcsolattartási feladatainak ellátásában
Az iskolavezetés mellett személyi titkári feladatokat végez
Közreműködik az iskolai események szervezésében
Részt vesz a személyügyi feladatok ellátásában szakmai irányítással
Személyi titkári, menedzserasszisztensi feladatokat lát el
Irodai munkafolyamatokat szervez

Az Iskolatitkár képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 346 01 0010 54 02 azonosító számú, Iskolatitkár megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1617-06 Gépírás és iratkészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos levél készítése a megadott levelezési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában rendelkezésére bocsátott kb. 1500 karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben elvárt formában
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1618-06 Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Belső ügyirat készítése számítógépen, importált szöveg szerkesztésével, táblázat, grafikon beillesztésével, iktatószám, címzett neve, címe lehívásával a célirányos szoftverből, kinyomtatva
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1619-06 Titkári ügyintézés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Költségkalkuláció készítése egy meghatározott irodai program adatainak ismeretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vállalati külső vagy belső ügyirat készítése önálló megfogalmazással az ügyirat tárgyához kapcsolódó adatok alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A titkári ügyintézéshez kapcsolódó gazdasági, jogi, pénzügyi, vállalkozási, titkári alapismeretek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 35%
     3. feladat 30%

1620-06 Rendezvényszervezés és a PR a hivatali gyakorlatban

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Külső vagy belső szakmai rendezvény forgatókönyvének, programtervének elkészítése a megadott paraméterek alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1622-06 Iskolatitkári ügyintézés, szervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Tantestületi értekezlethez vagy iskolai eseményhez prezentáció készítése a megadott paraméterek alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Két iskolatitkári munkaszituáció, eset szakmai hátterének bemutatása a tanügyigazgatási ügyviteli, kapcsolattartási, személyi titkári feladatok, iskolai eseményszervezés témaköréből
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


Az Iskolatitkár szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Ügyviteli titkár résszakképesítések:

-

Az Ügyviteli titkár elágazások:

Idegen nyelvi titkár
Iskolatitkár
Ügyintéző titkár

Az Ügyviteli titkár ráépülések:

-

Az Iskolatitkár szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Irodai asszisztens


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu