Ifjúságsegítő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Ifjúságsegítő
A szakképesítés OKJ száma: 55 762 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2001
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.09.10.
     SZVK020_Ifjusagsegito_09.pdf

Az Ifjúságsegítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Fejlesztő, támogató, segítő tevékenységet végez
A szociális segítés alapfeladatait látja el
Információs és tájékoztató, tanácsadó tevékenységet végez
Fejleszti a fiatalok társadalmi részvételét, közösségi aktivitását
Elősegíti a gyermekek és fiatalok öntevékenységét, érdek- és jogérvényesítő
tevékenységét
Tevékenységi területén közreműködik gyermekeket és a fiatalokat célzó szolgáltatások
együttműködésének kialakításában, fejlesztésében
Adminisztrációs és dokumentációs tevékenységet végez

Az Ifjúságsegítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

45%-elmélet
55%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 762 01 0000 00 00 azonosító számú, Ifjúságsegítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1356-06 A szociális segítés alapfeladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Esetleírás elemzése az egyén társadalmi, pszichológiai és szociálpszichológiai meghatározottságáról
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az előzetesen elkészített életútinterjú megvédése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szociális, gyermekvédelmi és a családok támogatásának jogi keretei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 30%
     3. feladat 35%

1894-06 Az ifjúságsegítő információs, tájékoztató és tanácsadói feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott esetleírás alapján a vonatkozó információk összegyűjtése, rendszerezése, a tájékoztatás és tanácsadás módjának és tartalmának meghatározása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1895-06 Adminisztrációs és dokumentációs feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott ifjúságpolitikai témához kapcsolódó dokumentum és adatbázis készítése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 240 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1896-06 Egyéni fejlesztés és segítő támogatás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Esetleírás alapján személyre szabott fejlesztési és támogatási stratégia kidolgozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1897-06 Ifjúsági szolgáltatások és kapcsolatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott ifjúsági szolgáltatás komplex megvalósításának leírása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Indirekt segítő beszélgetés kezdeményezése és dokumentálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 75%

1898-06 A társadalmi kohézió erősítése, közösségfejlesztés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A záródolgozat megvédése (prezentáció)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


Az Ifjúságsegítő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Az 1. és a 6. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában életinterjú, illetve záródolgozat elkészítése minimum 15, maximum 20 oldalas terjedelemben, a képzés 4. félévében
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Ifjúságsegítő résszakképesítések:

-

Az Ifjúságsegítő elágazások:

-

Az Ifjúságsegítő ráépülések:

-

Az Ifjúságsegítő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu