Hulladéktelep-kezelő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Hulladékfelvásárló és- telepkezelő

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Hulladéktelep-kezelő
A szakképesítés OKJ száma: 33 853 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (10. évfolyam után)
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.04.30.
     SZVK266_Hulladektelep-kezelo.pdf

A Hulladéktelep-kezelő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Biztosítja a munkavégzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket
Biztosítja az üzemeltetési feltételeket
Minősíti vagy minősítteti a beérkező hulladékokat EWC-kód alapján
Intézkedik a hulladékok kezelésének módjáról (feldolgozás, tárolás)
Ellenőrzi a hulladékok kezelésének folyamatát
Gondoskodik a hulladékok elszállításáról (értékesíthető és nem hasznosítható anyagok)
Gondoskodik a technológiai mérések és a monitoring-vizsgálatok elvégzéséről
Elvégzi az adminisztrációs feladatokat
Kapcsolatot tart a partnerekkel
Részt vesz a rekultivációs munkákban


A Hulladéktelep-kezelő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 853 01 0000 00 00 azonosító számú, Hulladéktelep-kezelő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1233-06 Hulladéktelep-kezelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A hulladékkezelés technológiai lépéseinek (gyűjtés, szállítás, előkezelés, lerakás) gyakorlati bemutatása a munkavédelmi előírások betartásával és a kapcsolódó dokumentálás elvégzésével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hulladékok csoportosítása, gyűjtési, begyűjtési módjai, hulladékhasznosítás lehetőségei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Hulladéklerakók üzemeltetése, monitoringrendszere, rekultivációja és utógondozása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%


A Hulladéktelep-kezelő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Hulladéktelep-kezelő résszakképesítések:

Elektronikai hulladékválogató, -feldolgozó
Hulladékfeldolgozógép-kezelő
Hulladékgyűjtő és -szállító
Hulladékválogató és -feldolgozó

A Hulladéktelep-kezelő elágazások:

-

A Hulladéktelep-kezelő ráépülések:

-

A Hulladéktelep-kezelő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu