Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével)

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével)
A szakképesítés OKJ száma: 52 863 01 1000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2003
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.07.18.
     SZVK351_Honved_tiszthelyettes_I.pdf

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Katonai alaptevékenységet végez
Katonai szakfeladatokat hajt végre
Szakirányú alaptevékenységet végez
Ágazati alaptevékenységet végez
Ágazati szaktevékenységet végez


A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1320

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 52 863 01 1000 00 00 azonosító számú, Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0789–06 Katonai alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex katonai feladatok (alaki, általános harcászati, lgyakorlati, tereptani, műszaki, híradási, vegyivédelmi, egészségügyi, békefenntartási, kiképzésmódszertani, katonai alegység vezetésével kapcsolatos feladatok) végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szabályzati előírások (szolgálati, gépjármű parancsnoki és igénybevételi, lőelméleti, tereptani, logisztikai ismeretek) alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 80%
     2. feladat 20%

0790–06 Szaktiszthelyettesi alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Személyi számítógép kezeléssel kapcsolatos feladat elvégzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: NATO-ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Technikai ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

0791-06 Avionika és sárkány-hajtómű ágazat szakirányú alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Méréstechnikai alapismeretek és légijármű ismeret
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0792-06 Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő, fedélzeti rádiótechnika

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Légijárművek üzemben tartásának alapjai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0793–06 Avionika ágazat fedélzeti fegyvertechnika szerelő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A légijárművek fedélzeti fegyverrendszereinek üzemben tartása, légijárművek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzői, villamos és a mágneses térre
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A légijárművek fedélzeti fegyverrendszereinek elméleti alapjai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

0794-06 Avionika ágazat fedélzeti műszertechnika szerelő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Légijárművek elektromos, műszer, oxigén és automatika fedélzeti rendszereinek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzői, villamos és a mágneses térre
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A légijárművek elektromos, műszer, oxigén és automatika fedélzeti rendszereinek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

0795-06 Avionika ágazat fedélzeti rádiótechnika szerelő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A légijárművek fedélzeti rádiótechnikai rendszerek üzemben tartása, a
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Villamosságtan (az anyagok villamos jellemzői, villamos és a mágneses térre
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Rádió és mikrohullámú technikai ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

0796-06 Hadtáp ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A hadtáp szakágakkal kapcsolatos munka-, környezet- és tűzvédelmi, valamint
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A logisztikai biztosítás alapjai és részeinek ismerete; az alapvető
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

0797-06 Hadtáp ágazat ruházati ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A ruházati ellátással kapcsolatos (alegység, egységszintű) feladatok ismerete
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A ruházati gazdálkodással kapcsolatos okmányok kitöltése gyakorlati példán
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A háborús ruházati ellátás komplex feladatainak végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0798-06 Hadtáp ágazat élelmezési ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az élelmezési ellátás alapismereteinek (táplálkozás élettan, mikrobiológiai és
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az élelmezési gazdálkodási ismeretek (normarendszer, gazdálkodás-költségvetés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Komplex feladat keretében szakharcászattal élelmezési ellátással és
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0799-06 Hadtáp ágazat üzemanyag ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az üzemanyag és üzemanyag-technikai eszközellátás rendszere, valamint az éves
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az üzemanyag szolgálat szervezeti rendszere, alapvető feladatai. Az üzemanyag
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szakharcászattal, üzemanyag ellátással és gazdálkodással kapcsolatos ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 50%

0800-06 Híradó, Katonai informatikai-rendszer üzemeltető, Műszerész és

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Villamossági, digitális technikai ismeretek (érintésvédelem, áramköri jelölések,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0801-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető, átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Híradásszervezési, módszertani csapatkiképzési, átvitel- technikai és katonai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0802-06 Híradó ágazat rádióállomás-üzemeltető ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Rádióeszközök és eszközkomplexumok telepítési és üzemeltetési szabályainak
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Rádióeszközök és eszközkomplexumok szabályos telepítése és üzemeltetése, a
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gépírási feladat és hírváltási feladat végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 10%
     2. feladat 60%
     3. feladat 30%

0803-06 Híradó ágazat átvitel- és kapcsolástechnikai eszköz üzemeltető ágazati

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok telepítési
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Átvitel- és kapcsolástechnikai eszközök és eszközkomplexumok szabályos
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gépírási feladat és hírváltási feladat végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 10%
     2. feladat 60%
     3. feladat 30%

0804-06 Híradó ágazat elektronikai műszerész ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Elektronikai szakmai gyakorlat, műszerek és mérések
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elektronikai eszközök típusismerete és kezelése, elektronikai alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Elektronikai alapismeretek és elektronikai eszközök típusismerete és kezelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

0805-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítógép és számítógép-hálózati, számítógép rendszertechnikai,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0806-06 Katonai informatikai-rendszer üzemeltető ágazat ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Windows 2000 hálózati operációs rendszerismeret és internet-intranet hálózati
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 240 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Számítógép- hálózatok üzemeltetésének feladatai a MH-ben, hálózat felügyeleti és
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A számítógép-hálózatok kialakításának eszközei, anyagai, a szabványok elmélete,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 15%
     3. feladat 15%

0807-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész, rakétaműszerész ágazati

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Villamosipari és rádiólokációs alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Híradó ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 70%
     2. feladat 30%

0808-06 Műszerész ágazat lokátorműszerész ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Lokátortechnika-szerkezettan és típusismeret
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szerkezettan és típusismeret, szakharcászati alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Komplex szakharcászati és üzemben tartási, mérési feladatok végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 40%
     3. feladat 40%

0809-06 Műszerész ágazat rakétaműszerész ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Rakétatechnika-szerkezettan és típusismeret
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szerkezettan és típusismeret, szakharcászati alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Komplex szakharcászati és üzemben tartási, mérési feladatok végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 40%
     3. feladat 40%

0810–06 Rádióelektronikai felderítő szakirányú és ágazati alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Rádióvételtechnikai ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Híradástechnikai alapismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Rádióvételtechnikai ismeretek alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A rendszeresített vevőkészülékek működésének bemutatása egyszerűsített
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A rádióelektronikai felderítés feladatai, folyamata, az adatszerzés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 25%
     2. feladat 25%
     3. feladat 15%
     4. feladat 15%
     5. feladat 20%

0811–06 Rádióelektronikai felderítő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A rendszeresített berendezések önálló kezelése, lehetőségeinek kihasználásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A híradástechnikai ismeretek alkalmazásával a rádióelektronikai felderítő
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Korszerű távközlési rendszerek felépítésének és működésének bemutatása és a
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 30%
     3. feladat 30%

0812-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető, navigációs rendszer

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Repülésbiztosító rendszerek felügyelete, FRISZ biztosítás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Csapatkiképzés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Navigációs ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: FRISZ ügyeletes kötelmei, tevékenysége
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 20%
     4. feladat 20%

0813-06 Repülésbiztosító ágazat rádiórendszer üzemeltető ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (rádióhírközlési rendszertechnikai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Rádióhírközlési rendszertechnikai ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Rendszertechnikai ismeretek, repülésbiztosító eszközök
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%

0814-06 Repülésbiztosító ágazat navigációs rendszer üzemeltető ágazati

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (közelnavigációs és leszállító
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Közelnavigációs és leszállító rendszertechnikai ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Rendszertechnikai ismeretek, navigációs- és leszállítórendszer üzemeltetés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%

0815-06 Repülésbiztosító ágazat fénytechnikai rendszer üzemeltető ágazati

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex repülésbiztosító szakfeladatok (repülőterek és leszállóhelyek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Repülőterek, leszállóhelyek fénytechnikai rendszerismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Rendszertechnikai ismeretek, repülésbiztosító fénytechnikai rendszer üzemeltetés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%

0816-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány- hajtómű szerelő, helikopter

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Légijárművek üzemben tartásának alapjai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0817-06 Sárkány-hajtómű ágazat repülőgép sárkány- hajtómű szerelő ágazati

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Repülőgépek üzemben tartása, hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Repülőgép aerodinamikája
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és rendszerei ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

0818-06 Sárkány-hajtómű ágazat helikopter sárkány- hajtómű szerelő ágazati

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Helikopter üzemben tartása, helikopter hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Helikopter aerodinamikája
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Helikopter hajtómű szerkezettan, sárkány szerkezet és rendszerismeret
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

0819–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető szakirányú és ágazati alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Általános munka-, tűz- és környezetvédelmi ismeretek, szakmai (üzemeltetői
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Kémia és anyagismeret
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

0820–06 Vegyivédelmi technikai üzemeltető ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szakharcászat és vegyivédelmi technikai eszközök üzemben tartása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vegyivédelmi technikai eszközök ismerete
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vegyivédelmi technikai eszközök ismerete
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2175–06 Szerelő ágazat szakirányú alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szakirányú alapismeretek (villamossági alapismeretek, gépipari alapismeretek,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2176–06 Szerelő ágazat gépjárműszerelő, harcjárműszerelő, műszaki gépszerelő

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Ágazati alapismeretek (javítási alapismeretek, szerkezettani alapismeretek,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2177–06 Szerelő ágazat gépjárműszerelő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex szakmai feladatok (szakharcászat, gép- és kerekes harcjármű technikai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakmai ismeretek (szakharcászat, gép- és kerekes harcjármű technikai ismeret,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Gép- és kerekes harcjárművek üzemben tartásával kapcsolatos szabályok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2178–06 Szerelő ágazat harcjárműszerelő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex szakmai feladatok (szakharcászat, harckocsi és lánctalpas harcjármű
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakmai ismeretek (szakharcászat, harckocsi és lánctalpas harcjármű technikai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Harckocsi és lánctalpas harcjármű üzemben tartásával kapcsolatos szabályok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2179–06 Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fegyverzettechnikai alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Fegyverzettechnikai alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Üzemben tartási alapismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 60%
     3. feladat 40%

2180–06 Szerelő ágazat fegyverműszerész ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szerkezettani ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Típusismeret és szakharcászati ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Komplex szakmai szakharcászati és üzemben tartási feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 20%
     2. feladat 20%
     3. feladat 60%

2181–06 Szerelő ágazat műszakigép-szerelő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Szakmai feladatok (szakharcászat, műszaki gépek szerkezettana, műszaki gépek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Műszaki támogatás és a műszaki NATO-jelek alapvető ismerete, a műszaki gépek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Szakmai ismeretek (műszaki gépek szerkezettana, műszaki gépek üzemeltetése és
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2182–06 Parancsnoki ágazat szakirányú és ágazati alaptevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fegyvernemi alapismeretek felmérése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szárazföldi haderőnem fegyvernemeinek és szakcsapatainak tevékenysége,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

2183–06 Parancsnoki ágazat ABV-védelmi ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex vizsga (ABV-védelmi szakmai ismeretek) végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakharcászati ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%

2184–06 Parancsnoki ágazat elektronikai hadviselés ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex vizsga (szakharcászat) végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Híradástechnikai ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Elektronikai hadviselés típusismerete
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2185-06 Parancsnoki ágazat harckocsizó ágazati szaktevékenységek

2186–06 Parancsnoki ágazat könnyűlövész ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex vizsga (harcászat, haditechnikai ismeretek, csapatkiképzés módszertana)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Harcászati, lőkiképzési és haditechnikai ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Harcászati, lőkiképzési és haditechnikai ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2187–06 Parancsnoki ágazat légvédelmi rakéta és tüzér ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Kezelői feladatok ellátása, szakharcászat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Technikai ismeretek, szakharcászat, lőelmélet
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Technikai ismeretek, szakharcászat, lőelmélet
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2188–06 Parancsnoki ágazat műszaki ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex vizsga (műszaki szakmai ismeretek, csapatkiképzés módszertana)
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakharcászati ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Műszaki szakmai ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2189–06 Parancsnoki ágazat tüzér ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex vizsga (szakharcászat, lövéstan, harcszolgálat, csapatkiképzés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakharcászati ismeretek (harcászat-lövéstan, bemérés, fegyverzettechnika,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Technikai ismeretek (harcászat-lövéstan, bemérés, fegyverzettechnika,
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

2190–06 Parancsnoki ágazat felderítő ágazati szaktevékenységek

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Komplex felderítő szakfeladatok végrehajtása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 300 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A katonai felderítés elméleti alapjai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Más országok hadseregeinek ismerete
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%


A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító bizonyítvány
Szintvizsga szervezése esetén a szintvizsga eredményes teljesítése
„B” kategóriás jogosítvány megléte

Katonai informatikai rendszerüzemeltető ágazat katonai informatikai rendszerüzemeltető:
ECDL vizsga letétele

Rádióelektronikai felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő:
ECDL vizsga letétele

Iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén:
A modulzáró vizsga eredményes letétele
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás
„B” kategóriás jogosítvány megléte

Katonai informatikai rendszerüzemeltető ágazat katonai informatikai rendszerüzemeltető:
ECDL vizsga letétele

Rádióelektronikai felderítő ágazat rádióelektronikai felderítő:
ECDL vizsga letétele

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) résszakképesítések:

Alapfokú katonai vezetőhelyettes I.

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) elágazások:

-

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) ráépülések:

-

A Honvéd tiszthelyettes I. (az ágazat megjelölésével) szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Honvéd tiszthelyettes II.(az ágazat megjelölésével)


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu