Házi időszakos gyermekgondozó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Házi időszakos gyermekgondozó

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Házi időszakos gyermekgondozó
A szakképesítés OKJ száma: 54 761 02 0100 31 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.09.10.
     SZVK019_Gyermekgondozo_nevelo_09.pdf

A Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyermekellátási alapfeladatokat lát el
Megszervezi és végzi a gyermek életkorának, állapotának megfelelő napi tevékenységeket
Közreműködik a gyermek számára otthont nyújtó intézmény nevelési/gondozási tevékenységeinek szervezésében és a háztartási feladatok ellátásában
Munkájához kapcsolódó dokumentációs feladatot lát el
Közreműködik a gyermekek befogadásával kapcsolatos feladatok ellátásában
Megbízás alapján az intézmény működésével kapcsolatosan feladatokat végez, szervezi a gyermekek szabadidejének eltöltését
Részt vesz a gyermek önálló életvitelre való felkészítésében
Végzi a gyermek napközbeni ellátó intézménybe való felvételével kapcsolatos teendőket, tervezi és ellátja a nevelési/gondozási feladatokat
Ellenőrzési, szervezési és dokumentációs feladatokat lát el

A Házi időszakos gyermekgondozó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 250

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 54 761 02 0100 31 01 azonosító számú, Házi időszakos gyermekgondozó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1868-06 Gyermekellátási alapfeladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Napi gondozási feladatok ellátása gyermekellátó intézményben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A gyermeki fejlődés és a fejlődést segítő módszerek bemutatása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A szociális gondozás dilemmáinak értelmezése egy esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 35%
     2. feladat 35%
     3. feladat 30%

1878-06 Házi időszakos gyermek-felügyeleti feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A házi időszakos gyermekfelügyelet feladatainak bemutatása esetleírás alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Házi időszakos gyermekgondozó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Iskolarendszeren kívüli felnőttképzések esetén:
A személyes gondoskodás területén dolgozók képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele
A 120 órás – a házi időszakos gyermekgondozó, valamint a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 40 órás – szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
400 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. A házi időszakos gyermekgondozó képzés esetén 60 óra, a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 80 óra, a fenti szerkezetben letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolása

Egyéb területen dolgozók és a munkanélküliek képzése esetén:
A szakképesítés megszerzéséhez szükséges követelménymodulok modulzáró vizsgájának eredményes letétele.
A 120 órás – a házi időszakos gyermekgondozó, valamint a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 40 órás – szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
500 óra (20%-a demonstrációs/gyakorló teremben, 80%-a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben tereptanár végzettséggel rendelkező szakember irányításával letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás. A házi időszakos gyermekgondozó képzés esetén 60 óra, a gyermek- és ifjúsági felügyelő képzés esetén 80 óra, a fenti szerkezetben letöltött gyakorlat teljesítéséről szóló igazolása

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével
A 120 órás szakmai készségfejlesztésről szóló igazolás
A központi programban előírt (a képzőintézmény gyakorló termében, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátórendszer intézményeiben letöltött) gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

A Gyermekgondozó-nevelő résszakképesítések:

Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Házi időszakos gyermekgondozó

A Gyermekgondozó-nevelő elágazások:

Gyermekotthoni asszisztens
Kisgyermekgondozó, -nevelő

A Gyermekgondozó-nevelő ráépülések:

-

A Házi időszakos gyermekgondozó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Csecsemő- és gyermeknevelő- gondozó
Nevelőszülő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu