Határrendész-szervező - OKJ tanfolyam, képzés

Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Határrendész-szervező
A szakképesítés OKJ száma: 61 861 01 0010 61 01
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (felsőfokú végzettséggel)
Szakmacsoport: Egyéb szolgáltatások
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.07.28.
     SZVK366_Rendeszeti_szervezo.pdf

A Határrendész-szervező szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Általános szolgálati feladatokat lát el
Eszközöket kezel, használ
Adminisztratív, ügykezelési feladatokat végez
Kommunikál szervezeten belül és kívül

A határrendész:
Határrendészettel kapcsolatos feladatokat végez
Közreműködik a közbiztonság, a közrend fenntartásában
Államigazgatási és rendészeti feladatokat végez
Vezetési, szervezési és ellenőrzési feladatokat lát el
Elemez és erőforrásokat biztosít

A rendőr:
A közrend és közbiztonság megőrzésével összefüggő feladatokat végez
Őr- és ügyeleti szolgálatot lát el
Rendőri csapaterős feladatokat lát el
Közlekedésrendészeti feladatokat lát el
Bűnüldözési feladatokat lát el
Államigazgatási, rendészeti feladatokat lát el
Vezetési, szervezési, ellenőrzési feladatokat lát el
Személy- és objektumvédelmi feladatokat lát el
Egyéb szolgálati feladatot lát el

A polgári védelmi foglakozású:
Polgári védelmi feladatokat szervez
Polgári védelmi kirendeltség és irodavezetői feladatot végez
Katasztrófavédelmi megelőzési tevékenységet végez
Mentésszervezési feladatot lát el
Helyreállítási feladatokat szervez
Hatósági feladatot lát el a veszélyes anyagok súlyos balesetei megelőzése érdekében

A tűzoltó:
Tűzvédelmi ellenőrzést végez
Tűzvédelmi hatósági tevékenységet végez
Részt vesz a tűzvizsgálatban
Helyszíni bírságot szab ki
A szervezet képviseletében szakértői feladatot lát el
Napi szolgálati feladatokat szervez, irányít
Továbbképzést, gyakorlatokat szervez
Riasztásban vesz részt
Tűzoltás-vezetői feladatot lát el
Műszaki mentés vezetői feladatot lát el
Ügyeletvezetői feladatot lát el

A Határrendész-szervező képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: A szakképző intézménybe – a munkáltató által támogatott – szakképesítésre történő jelentkezést (mint pályázati kérelmet) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban és a rendvédelmi szerveknél hivatásos szolgálati állományban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, továbbá munkaviszonyban lévő, az állam által elismert felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettséggel rendelkező nyújthat be.
Iskolai előképzettség: felsőfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Maximális óraszáma: 1400

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 61 861 01 0010 61 01 azonosító számú, Határrendész-szervező megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0773-06 Rendészeti szervezési közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A szolgálati jogviszonyra és a szolgálati feladatokra vonatkozó feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Általános rendvédelmi és jogi ismeretek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (15 perc felkészülési idő, 15 perc válaszadási idő)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 90%
     2. feladat 10%

0774-06 Rendőrszervező, határrendész-szervező közös feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Állam tudományok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bűnügyi tudományok 1
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Rendvédelmi szakmai feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 30%
     2. feladat 30%
     3. feladat 40%

0776-06 Határrendész-szervező saját feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Határrendészeti, határőrizeti, határforgalmi feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Idegenrendészeti, menekültügyi, szabálysértési feladatok
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


A Határrendész-szervező szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A modulzáró vizsga eredményes letétele.
A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás.
A 0773-06 azonosító számú Rendészeti szervezési közös feladatok követelménymodul
előírásai alapján megvalósított jelenléti oktatásban való részvételről szóló igazolás.
Határrendész-szervező
Szakmai vizsgára az a képzésben résztvevő bocsátható, aki a határrendész-szervező
szakképzésnek – a szakképzést végző által kidolgozott – képzési programjában előírt
tanulmányi kötelezettségeinek eleget tesz, továbbá a képzési programban előírt időtartamú és
formájú területi szakmai gyakorlatot – a számára meghatározott rendvédelmi szervnél –
eredményesen teljesíti.
A Rendészeti szervező résszakképesítések:

-

A Rendészeti szervező elágazások:

Határrendész-szervező
Katasztrófavédelmi - polgári védelmi szervező
Rendőrszervező
Tűzoltószervező

A Rendészeti szervező ráépülések:

-

A Határrendész-szervező szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu