Gyógypedagógiai asszisztens - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gyógypedagógiai asszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 54 140 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Oktatás
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.05.14.
     SZVK027_Gyogypedagogiai_asszisztens_10.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK027_Gyogypedagogiai_asszisztens.pdf

A Gyógypedagógiai asszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Közreműködik az általános jellegű közvetlen (gyógy)pedagógiai munka előkészítésében
Részt vesz a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások lebonyolításában
Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, képzési és fejlesztési teendők ellátásában
Irányítás mellett ellát egyes Fogyatékosság specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat az értelmi, a látás-, a hallás-, a testi-, a beszéd-, halmozottan (súlyosan és halmozottan) fogyatékos személyek, valamint az autista és a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő személyek körében
Felügyeletet lát el, kíséri az egyes tanulókat vagy csoportokat
Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt
Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és lebonyolításában
Részt vesz adminisztrációs feladatok a munkaterületéhez tartozó, intézményi szintű tevékenységek ellátásában

A Gyógypedagógiai asszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 140 01 0000 00 00 azonosító számú, Gyógypedagógiai asszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1283-06 Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közreműködés oktatási, nevelési feladatok végrehajtásában, közvetlenül a gyermekek, tanulók körében végzett tevékenységekben
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Szakmai információk feltárása és feldolgozása számítógép-használattal
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A nevelési-oktatási intézmények működéséről, az intézményi pedagógiai munkáról szóló esetleírások adott szempontok alapján való elemzése, értékelése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 25%
     3. feladat 25%

1284-06 Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fogyatékosokról szóló esetek, terápiás, fejlesztési, nevelési, oktatási folyamatok leírásainak adott szempontok alapján való elemzése, értékelése, az összefüggések feltárása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az egyes fogyatékos célcsoportok jellemzői, a meghatározó körülmények, feltételek, valamint a körükben végzett általános jellegű gyógypedagógiai tevékenységek összefüggéseinek elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 60 perc(felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

1285-06 Fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai asszisztensi feladatok I.-II.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az értelmi fogyatékosok nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Az értelmi fogyatékosok jellemzői, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenység ismérvei, valamint ezek összefüggései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Az értelmi fogyatékosok körében végzett fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai tevékenység elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 60 perc(felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 30 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A látásfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: A látásfogyatékos gyermekek jellemzői, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenység ismérvei, valamint ezek összefüggései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: A látásfogyatékos személyek körében végzett gyógypedagógiai tevékenység elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 7. vizsgafeladat: A hallásfogyatékosok nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 8. vizsgafeladat: A hallásfogyatékosság szintjei, audiológiai diagnózisa, kihatásai, a modern technikai eszközök jelentősége, alkalmazása, az alkalmazott gyógypedagógiai eljárások lényegesebb elemei.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 9. vizsgafeladat: A hallásfogyatékosok körében végzett fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai tevékenység elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 10. vizsgafeladat: A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 11. vizsgafeladat: A testi fogyatékosság (mozgáskorlátozottság) jellemzői, a gyógypedagógiai/szomatopedagógiai tevékenység főbb területei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 12. vizsgafeladat: A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) személyek mindennapi tevékenységének kialakítása körében végzett tevékenység folyamatának leíró elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 13. vizsgafeladat: A beszédfogyatékosok nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 14. vizsgafeladat: A beszédfogyatékosok jellemzői, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenység ismérvei, valamint ezek összefüggései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 15. vizsgafeladat: A beszédfogyatékos személyek körében végzett fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai tevékenység elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 16. vizsgafeladat: Az autista személyek nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 17. vizsgafeladat: Az autista személyek jellemzői, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenység ismérvei, valamint ezek összefüggései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 18. vizsgafeladat: Az autista személyek körében végzett fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai tevékenység elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 19. vizsgafeladat: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő személyek (pszichés fejlődés zavarai) nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 20. vizsgafeladat: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő személyek jellemzői, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenység ismérvei, valamint ezek összefüggései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 21. vizsgafeladat: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességeivel küzdő személyek körében végzett fogyatékosság-specifikus gyógypedagógiai tevékenység elemzése szakmai megbeszélés keretében4
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 22. vizsgafeladat: A súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek nevelése, oktatása, képzése, fejlesztése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 23. vizsgafeladat: A súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek jellemzői, a velük kapcsolatos gyógypedagógiai tevékenység ismérvei, valamint ezek összefüggései
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 24. vizsgafeladat: A súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek körében végzett fogyatékosságspecifikus gyógypedagógiai tevékenység elemzése szakmai megbeszélés keretében
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 12%
     2. feladat 6%
     3. feladat 6%
     4. feladat 0%
     5. feladat 0%
     6. feladat 0%
     7. feladat 0%
     8. feladat 0%
     9. feladat 0%
     10. feladat 0%
     11. feladat 0%
     12. feladat 0%
     13. feladat 0%
     14. feladat 0%
     15. feladat 0%
     16. feladat 0%
     17. feladat 0%
     18. feladat 0%
     19. feladat 0%
     20. feladat 0%
     21. feladat 0%
     22. feladat 0%
     23. feladat 0%
     24. feladat 0%


A Gyógypedagógiai asszisztens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével


A Gyógypedagógiai asszisztens résszakképesítések:

-

A Gyógypedagógiai asszisztens elágazások:

-

A Gyógypedagógiai asszisztens ráépülések:

Autisták gyógypedagógiai asszisztense
Beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense
Hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense
Súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense
Testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

A Gyógypedagógiai asszisztens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Pedagógiai asszisztens


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu