Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus) - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus)
A szakképesítés OKJ száma: 33 543 02 0001 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Vegyipar
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

A Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus) szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Gyártásindítás érdekében előkészíti a gépeket, gépsorokat
Kezeli az anyag- és termékraktárakat
Előkészíti a gyártási folyamatokat, műveleteket
Gépeket, gépsorokat kezel, szervízereket feltölt (indít, kezel, leállít)
Speciális gépeket kezel
Keverékeket készít
Textil vázerősítő anyagot gumiz
Acél vázerősítő anyagot gumiz
Félkésztermékeket állít elő
Konstrukciós előírásoknak megfelelően terméket épít fel
Műszaki tömlőket gyárt
Hevedereket gyárt
Formaárukat, precíziós termékeket gyárt
Extrudált termékeket állít elő
Különböző funkciójú abroncsokat felépít, vulkanizál
Gumiabroncsot újrafutóz
Speciális szerkezetű, tulajdonságú termékeket gyárt
Termék specifikus befejező műveleteket végez
Alapanyag, adalék és segédanyag laboratóriumi vizsgálatokat végez
Félkész-termékek laboratóriumi és üzemi vizsgálatát végzi
Vizsgálati eredményeket értékel
Hibaanalízist végez
Vizsgálati eredmények értékelése alapján javaslatot tesz a szükséges módosításokra
Reklamációkkal kapcsolatos adminisztrációs feladatokat ellátja, koordinálja
Kész termékeket speciális laboratóriumokban, vizsgálóállomásokon ellenőriz
Előírások szerint kezeli a gyártási és termékhulladékokat, selejteket
Betartja a gyártásra vonatkozó előírásokat
Gyártási folyamatokat, paramétereket vizsgálja, rögzíti
Új termék kidolgozásában gyártás indításában részt vesz
Új technológia, receptura és gép üzembe-helyezés esetén ellenőrzési feladatokat lát el
Munkaszervezési és üzemszervezési feladatokat ellátja
Gyártási folyamat folytonosságát biztosítja
Minőségbiztosítás előírásai szerint dolgozik, adatot szolgáltat, dokumentál
Biztonságtechnikai és tűzvédelmi előírások szerint dolgozik
Váratlan eseményeknél intézkedik
Munkavégzésnél az egészségvédelmi és az érvényes jogszabályi előírások szerint tevékenykedik

A Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus) képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: 33 543 02 0010 33 01 Abroncsgyártó 33 543 02 0010 33 02 Formacikk-gyártó 33 543 02 0010 33 03 Ipari gumitermék előállító 31 5244 02 Gumigyártó és -feldolgozó szakképesítések közül az adott szakiránynak megfelelő szakképesítések közül az adott szakiránynak megfelelő
Előírt gyakorlat: adott szakiránynak megfelelő munkakörben eltöltött legalább 6 hónap gyakorlat
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 543 02 0001 52 01 azonosító számú, Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus) megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


6360-11 Szakágnak megfelelő gumiipari technikusi feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gyártásközi ellenőrzéshez kapcsolódó mérések, mérési eredmények értelmezése, következtetések levonása.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A szakdolgozat témája lehet: - egy új termék vagy technológia bevezetésében való közreműködés dokumentálása - egy új vizsgálati módszer bevezetésében való közreműködés dokumentálása - egy recepturális változás vagy egy új receptúra bevezetésében való közreműködés dokumentálása - egy technológiai probléma megoldásában való közreműködés - gyártási hiba elemzésében való közreműködés és a hiba elhárítása A szakdolgozat elsősorban az elvégzett munka dokumentálását tartalmazza, kisebb részben az elméleti, szakirodalmi anyagok bemutatását. Javaslatainál vegye figyelembe a folyamat – minőség – hatékonyság - gazdaságosság kapcsolatrendszerét. Szakdolgozat értékelése 70% Szakdolgozat bemutatása prezentáció formájában 30%
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 20 perc (nincs felkészülési idő)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus) szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes

letételével

Amennyiben a szintvizsgát a kamara megszervezte, úgy az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő vizsgára

bocsátásának feltétele az eredményes szintvizsga

A 6360-11 számú modul záróvizsga megkezdésének feltétele a vizsgarészben meghatározott témában, minimum

20, maximum 30 oldal terjedelemben elkészített szakdolgozat beadása a modulzáró vizsga napjáig.

A Gumiipari technológus résszakképesítések:

Gumikeverék-készítő

A Gumiipari technológus elágazások:

Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Ipari gumitermék előállító

A Gumiipari technológus ráépülések:

Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus)

A Gumiipari technikus (a szakirány megnevezésével:Formacikk-gyártó gumiipari technikus Ipari gumitermék előállító gumiipari technikusGumiipari technikus) szakképesítéssel rokon szakképesítések:

-


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu