Gépíró - OKJ tanfolyam, képzés


Gépíró tanfolyam

Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gépíró
A szakképesítés OKJ száma: 33 346 01 0100 31 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Ügyvitel
Jegyzékbe kerülés éve: 1993
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.02.05.
     SZVK300_Irodai.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK300_Irodai_asszisztens.pdf

A Gépíró szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Adatbeviteli feladatot végez
Ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ
Iratokat, dokumentumokat kezel, selejtez, leltároz
Dokumentumszerkesztési feladatot végez
Jegyzőkönyvi dokumentumot készít
Adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével kapcsolatos feladatokat lát el
Elektronikus szövegfeldolgozást végez
Irat- és dokumentumszerkesztést végez
Számítógépen információt kezel
Gazdálkodással kapcsolatos részfeladatot végez
Beszédjegyzéssel kapcsolatos feladatot végez
Jegyzőkönyv-vezetési feladatokat lát el
Áttételi dokumentumokat készít
Gyorsírói feladatokat lát elKapcsolatot létesít és tart fenn
Írásbeli kapcsolattartási feladatokat lát el


A Gépíró képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékleletében az ügyvitel szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.
Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

30%-elmélet
70%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 346 01 0100 31 01 azonosító számú, Gépíró megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1611-06 A munkahelyi kapcsolattartás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kapcsolattartás, az üzleti magatartáskultúra és a munkahelyi viselkedés egy jellemző helyzetének értelmezése, bemutatása, szabályainak ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Egy kb. 1200-1500 leütés terjedelmű, kapcsolattartásra szolgáló dokumentum (meghívó, tájékoztató anyag, bemutatkozás, prospektus stb.) gépelése és 10-15 utasítás szerinti megformálása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1612-06 Elektronikus szövegfeldolgozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Körlevél készítése 6-8 meghatározott címzett részére, egy kb. 1000-1200 leütés terjedelmű kéziratos vagy javított, felülírt levélszöveg gépelésével a hivatali élet szabályainak megfelelő irat megformázásával
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1617-06 Gépírás és iratkészítés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hivatalos levél készítése a megadott levelezési sablon vagy a tanult szövegszerkesztő program alkalmazásával, a nyomtatott formában rendelkezésére bocsátott kb. 1500 karakter terjedelmű szöveg begépelésével, a hivatalos életben elvárt formában
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1618-06 Dokumentumkészítés és -kezelés az irodában

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Belső ügyirat készítése számítógépen, importált szöveg szerkesztésével, táblázat, grafikon beillesztésével, iktatószám, címzett neve, címe lehívásával a célirányos szoftverből, kinyomtatva
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%


A Gépíró szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

Az Irodai asszisztens résszakképesítések:

Gépíró
Gépíró, szövegszerkesztő

Az Irodai asszisztens elágazások:

-

Az Irodai asszisztens ráépülések:

Beszédleíró-gyorsíró
Jegyzőkönyvvezető

A Gépíró szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Ügyviteli titkár


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu