Gépipari mérnökasszisztens - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gépipari mérnökasszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 05
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Gépészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2010.09.29.
     SZVK361_Mernokasszisztens_10_2.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK361_Mernokasszisztens_10.pdf

A Gépipari mérnökasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

A mérnökasszisztens munkája során:
Alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez
Munkája során környezettudatos magatartásformát tanúsít
Munkavégzés balesetvédelmi előírásait ismeri, betartja, alkalmazza
Szakmai idegen nyelvet használ feladatainak elvégzéséhez
Jogi és szabvány ismereteket alkalmaz
Részt vesz a tevékenységével kapcsolatos gazdálkodási feladatok ellátásában
Közreműködik az üzemi biztonság fenntartásában
Projekt tervezésében részt vesz
Műszaki számításokat végez, tervez
Energetikai mérnökasszisztensként:
Energetikai vizsgálatokat végez
Részt vesz az energetikai berendezések, rendszerek üzemeltetésében
Közreműködik az üzemzavarok elhárításában és a kivizsgálásokban
Közreműködik új technológiák fejlesztésében, bevezetésében
Ellátja a munkaköréhez tartozó adminisztrációs feladatokat
Teljesíti az előírt oktatási kötelezettségeit
Építettkörnyezetmérnök-asszisztensként:
Részt vesz építési műszaki dokumentációk készítésében
Közreműködik az építés kivitelezés folyamatában
Közreműködik a hatósági feladatok ellátásában
Faipari terméktervezőként:
Faipari terméktervezésben részt vesz
Faipari termelésszervezőként:
Faipari technológia irányításában rész vesz
Műszaki dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Gépipari mérnökasszisztensként:
Előkészül a munkavégzésre
Mérési feladatokat végez
Az előgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
Az alkatrészgyártás szakmai ismereteit alkalmazza
Robot- és CNC-technikát alkalmaz
A szerelés szakmai ismereteit alkalmazza
Hálózati informatikusként:
Részt vesz hálózati rendszerek telepítésének előkészítésében
LAN/WAN hálózatok kábelezését végzi
LAN/WAN eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
LAN/WAN minősítést végez mérésekkel
Üzemi munkák során alkalmazza szakmai ismereteit, asszisztensi és vezetői
tevékenységet végez
Laboratóriumi anyag-meghatározási és -minőség-vizsgálati feladatokat végez
Kohómérnök asszisztensként:
Anyagokat laboratóriumi körülmények között előállít
Üzemi termelő tevékenység előkészítésében közreműködik
Kohászati berendezéseket üzemeltet, illetve üzemeltetésüket irányítja
Kohászati alapozó ismereteit alkalmazza
Kohászati gyakorlatot végez
Könnyűipari mérnökasszisztensként:
Könnyűipari tevékenységeket végez
Könnyűipari speciális tevékenységeket végez
Mechatronikai mérnökasszisztensként:
Mechatronikai ismereteit alkalmazza
Hardver eszközöket telepít, konfigurál, üzemeltet
Operációs rendszereket telepít, konfigurál, üzemeltet
Alkalmazásokat telepít, üzemeltet
Műszaki informatikai mérnökasszisztensként:
Műszaki-informatikai rendszereket telepít, üzemeltet
Információs rendszereket fejleszt
Vegyész mérnökasszisztensként:
Vegyipari laboratóriumi és üzemi munkák során asszisztensi és vezetői tevékenységet
végez
Vegyipari berendezéseket üzemeltet, illetve üzemeltetésüket irányítja
Vegyipari gépészmérnök-asszisztensként:
Alapvető statikai és szilárdságtani számításokat végez
Részt vesz vegyipari készülékek dokumentációjának elkészítésében
Részt vesz vegyipari folyamatok dokumentációjának elkészítésében
Villamosmérnök-asszisztensként:
Energetikai vizsgálatokat végez
Üzemi termelő tevékenység irányításában közreműködik
Villamosipari dokumentációt olvas, munkájához felhasznál, és adott feladatra összeállít
Villamos mérőműszereket használ, méréseket végez
Villamosipari szakmai feladatokat végez
Villamosipari speciális tevékenységeket végez
Munkája során alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket
Területfejlesztési szakasszisztensként:
Elvégzi a környezet adottságainak feltárását
Részt vesz elemzések készítésében a település, kistérség társadalmi viszonyaival,
társadalmi környezetével kapcsolatban
Segíti a települési, térségi menedzsment munkáját
Besegít a település, kistérség tervezési munkájába


A Gépipari mérnökasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 30–60 kredit a képzési program figyelembevételével
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű

Az 55 810 01 0010 55 05 azonosító számú, Gépipari mérnökasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1180-06 Korszerű munkaszervezés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítógép-kezelési, üzemeltetési, hálózati és multimédiás ismeretek alkalmazása. Informatikai biztonsági eszközök használata, szakmai angol szöveg értése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Elsősegélynyújtás, újraélesztés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Munka-, környezet- és tűzvédelmi ismeretek. Hulladékok csoportosítása, minősítése, kezelése és a hulladékok szelektív gyűjtése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 20%
     3. feladat 30%

1181-06 Gazdálkodás, projektvezetés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Projektirányítási rendszerek, projekttervezés, kockázatelemzés, erőforrás-kezelés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján képzési vállalkozási forma kiválasztása, indításának, működtetésének, átszervezésének megtervezése, működésének elemzése. Számla-, nyugta kibocsátás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

1190-06 Műszaki alapozás

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Adott használt alkatrész szabadkézi vagy műszaki rajzának elkészítése, dokumentálása, műszaki és gazdasági ajánlat készítése ennek az alkatrésznek cseréjére
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott konkrét feladathoz anyagrendelést állít össze, kalkulációt készít a rendelkezésre bocsátott adatok alapján. Összeállítja a szükséges eszközök listáját, és ismerteti az elvégzendő munkafolyamat lépéseit
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

1193-06 Méréstechnika

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Metrológiai és méréstechnikai feladatok megoldása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti mechanikai mérésekhez mérőeszközöket, műszereket választ, elvégzi és kiértékeli a kijelölt méréseket
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Adott feladat szerinti villamos áramkörök, illetve fogyasztók vagy nem villamos mennyiség átalakító be és kimeneti jellemzőinek méréséhez mérőeszközöket, műszereket választ, elvégzi és kiértékeli a kijelölt méréseket
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%

1194-06 Alkatrész művelettervezése, gyártása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kiadott alkatrész műhelyrajza alapján a megmunkálási igény meghatározása, felületelemenként a ráhagyás kiszámítása számítógép segítségével
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Technológiai változatok összevetése, gazdasági számítások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: A kiadott alkatrész műhelyrajza és technológiai utasítása alapján felszerszámozás, műveletelemenkénti gépbeállítás, esztergálás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 100 perc

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: A gyártáskor keletkezett forgács vizsgálata, az alkalmas forgácsalak meghatározása, forgácstörő megoldások, forgácskeresztmetszet és a technológiai paraméterek elemzése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 15%
     2. feladat 25%
     3. feladat 35%
     4. feladat 25%

1196-06 Robot- és CNC-technika

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: NC program készítése, értelmezése, futtatása szerszám nélkül, futtatása forgácsolással
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 100

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Gépipari komplex feladat - szakdolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 15 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Gépipari mérnökasszisztens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló igazolás

Az 5., 6., 8., 9., 13., 15., 18., 20., 21., 22., 26., 28., 30. és 32. vizsgarész megkezdésének feltétele a vizsgarészben megadott témában, a képzési programban előírt terjedelemben és határidőre elkészített szakdolgozat leadása

Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, mely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Területfejlesztési szakasszisztens szakképesítés-elágazás esetében gazdálkodó, illetve önkormányzati szervezetnél eltöltött 3 hónapos gyakorlat teljesítése
- 1 hónap az első év végén
- 2 hónap a szakdolgozat készítéséhez kapcsolva

A Mérnökasszisztens résszakképesítések:

-

A Mérnökasszisztens elágazások:

Energetikai mérnökasszisztens
Építettkörnyezetmérnök-asszisztens
Faipari terméktervező
Faipari termelésszervező
Gépipari mérnökasszisztens
Hálózati informatikus
Kohómérnök asszisztens
Könnyűipari mérnökasszisztens
Mechatronikai mérnökasszisztens
Műszaki informatikai mérnökasszisztens
Vegyész mérnökasszisztens
Vegyipari gépészmérnök-asszisztens
Villamosmérnök-asszisztens
Területfejlesztési szakasszisztens

A Mérnökasszisztens ráépülések:

-

A Gépipari mérnökasszisztens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Általános rendszergazda
Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
Telekommunikációs asszisztens
Web-programozó


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu