Gépészeti anyag- és alkatrészeladó - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerint



Általános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
A szakképesítés OKJ száma: 33 341 03 0100 31 02
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK322_Muszaki_anyag_es_alkatreszkereskedo.pdf

A Gépészeti anyag- és alkatrészeladó szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg
Marketing tevékenységet végez
Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet
Megszervezi és lebonyolítja az értékesítést
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat
Kialakítja a forgalmazott cikkek választékát
Megszervezi és lebonyolítja a készletezést, raktározást, nyilvántartja a készleteket, gazdálkodik a készletekkel
A forgalmazott áruk jellegének megfelelően tárolja, kezeli, ajánlja, értékesíti a járműalkatrészeket
A forgalmazott áruk jellegének megfelelően tárolja, kezeli, ajánlja, értékesíti a villamossági anyagokat és alkatrészeket
A forgalmazott áruk jellegének megfelelően tárolja, kezeli, ajánlja, értékesíti az építőanyagokat
A forgalmazott áruk jellegének megfelelően tárolja, kezeli, ajánlja, értékesíti a épületgépészeti anyagokat és alkatrészeket
A forgalmazott áruk jellegének megfelelően tárolja, kezeli, ajánlja, értékesíti a gépészeti anyagokat és alkatrészeket

A Gépészeti anyag- és alkatrészeladó képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3.számú mellékletében a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 600

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 33 341 03 0100 31 02 azonosító számú, Gépészeti anyag- és alkatrészeladó megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0004-06 Az áruforgalom lebonyolítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Az áruk átvételének, elhelyezésének, nyilvántartásba vételének, tárolásának, értékesítésének menete, eljárásai, szabályai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

0005-06 A kereskedelmi egység szabályszerű működtetése

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A kereskedelmi egységek működésére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése és értelmezése, a kereskedelmi gyakorlatban való alkalmazása
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A kereskedelmi egységekben használt bizonylatok elkészítése, formanyomtatványok kitöltése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

0127-06 Gépészeti anyagok és alkatrészek forgalmazása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A gépészeti anyagok és alkatrészek csoportosítására, jellemzőire, forgalmazására vonatkozó ismeretek alkalmazásával a vevő tájékoztatása, kiszolgálása magyar és idegen nyelven
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A gépészeti anyagok és alkatrészek mennyiségi és minőségi átvétele, az átvételhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése, az átvett termékek elhelyezése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Gépészeti anyag- és alkatrészeladó szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő résszakképesítések:

Épületgépészeti anyag- és alkatrészeladó
Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
Járműalkatrész-eladó
Telepi építőanyag-eladó
Villamossági anyag- és alkatrészeladó

A Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő elágazások:

Építőanyag-kereskedő
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő

A Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő ráépülések:

-

A Gépészeti anyag- és alkatrészeladó szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Autó- és motorkerékpár-kereskedő
Kereskedő
Kereskedő, boltvezető
Műszaki anyag- és alkatrészkereskedő
Vegyesiparcikk-kereskedő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu