Geológiai technikus - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Bányaipari technikus

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Geológiai technikus
A szakképesítés OKJ száma: 54 544 01 0010 54 01
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Gépészet
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK085_Banyaipari_technikus.pdf
Korábbi SzVK-k:
     010_SZVK089_Banyaipari_technikus.pdf

A Geológiai technikus szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Munkaterületen tevékenykedik
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, egészség-, környezet- és tűzvédelmi
előírásokat
Ellenőrző méréseket végez, mérőműszereket alkalmaz
Mérési munkákat végez
Ellenőrzi a műveleti, technológiai, biztonsági, védelmi utasítások érvényesítését és
betartását
Szakellenőrzést végez
Intézkedik a váratlan események bekövetkezésekor
Részt vesz bányamentési feladatok ellátásában
Tervezi, szervezi és irányítja a bányászati gépek, eszközök szerelését, karbantartását,
alkalmazását
Irányítja a munkafolyamatokat
Munkaköri dokumentációkat készít
Ásványvagyont kutat
Előkészíti a kitermelést, előzetes piackutatást végez
Fejtési munkákkal kapcsolatos feladatokat végeztet
Robbantásos jövesztéssel kapcsolatos feladatokat végez és végeztet
Labormunkát végez

A Geológiai technikus képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Szakképzési évfolyamok száma: 2 év
Maximális óraszáma: 2000

Választható képzési formák:

    - Iskolarendszerű
    - Felnőttképzés

Az 54 544 01 0010 54 01 azonosító számú, Geológiai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


0016-06 Bányászati közös feladatok I.

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Terepmunka-kitűzés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Biztonsági intézkedések
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Elsősegélynyújtás, újraélesztés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 30 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 30%
     3. feladat 20%

0030-06 Geológiai technikus feladatai

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Laboratóriumi gyakorlat, mintaelemzés
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Geológiai, geofizikai mérések, mintavételi eljárások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%

0031-06 Bányászati tevékenységek tervezése, irányítása

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Terepgyakorlat
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Készletbecslés, készletszámítás bányatérkép alapján
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 120 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Geológiai technikus szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

Iskolai rendszerű szakképzés esetén:
Az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése, amely egyenértékű a modulzáró vizsga eredményes letételével

A Bányaipari technikus résszakképesítések:

-

A Bányaipari technikus elágazások:

Geológiai technikus
Külszíni bányaipari technikus
Mélyművelési bányaipari technikus

A Bányaipari technikus ráépülések:

-

A Geológiai technikus szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Bányászati gépkezelő
Külszíni bányász
Robbantómester
Vájár


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu