Gazdálkodási menedzserasszisztens - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Gazdálkodási menedzserasszisztens
A szakképesítés OKJ száma: 55 343 01 0010 55 03
A szakképesítés szintje: Felsőfokú (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK293_Uzleti_szakugyintezo_09.pdf
Korábbi SzVK-k:
     SZVK293_Uzleti_szakugyintezo.pdf

A Gazdálkodási menedzserasszisztens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Bármely nemzetgazdasági területen működő vállalkozásnál, szervezetnél felső- és
középvezetők mellett, vagy közvetlen irányításuk alatt érdemi ügyintézői feladatokat
lát el, illetve a külső kapcsolatok (pl. ügyfélszolgálat, szolgáltatói kapcsolatok)
területén önálló, vagy kisebb csoportvezetői munkakört tölt be.
Közreműködik a gazdasági döntésekhez szükséges piaci információk, adatok
gyűjtésében, rendszerezésében, feldolgozásában, elemzésében, értékelésében a
korszerű informatikai eszközök felhasználásával, s ehhez kapcsolódva az üzleti
stratégia kialakítását segíti, illetve a közép- és felső vezetők ez irányú döntéseit
előkészíti továbbá a felelős ügyintézői szinten a döntéseket meghozza.
Az üzleti stratégia alapján portfolió elemzéseket készít, és részt vesz az üzletpolitika
kidolgozásában.
Közreműködik a vállalkozáshoz szükséges személyi, tárgyi és információs feltételek
kialakításában.
Részt vesz a komplex gazdálkodási/szolgáltatási folyamatok lebonyolításában és az
ezzel összefüggő pénzügyi, adózási, számviteli feladatok ellátásában, a
marketingakciók tervezésében, szervezésében.
Részt vesz az üzleti, valamint a környezeti partneri kapcsolatok kialakításában, és
azok ápolásában, folyamatos fejlesztésében.
Közreműködik a jogi előírásoknak megfelelő megállapodások, szerződések
előkészítésében.
Részt vesz a gazdálkodási/szolgáltatási tevékenység ellenőrzésében.


A Gazdálkodási menedzserasszisztens képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: 120 (ebből beszámítható az alapképzésbe 30-60 kredit)
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 2

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 55 343 01 0010 55 03 azonosító számú, Gazdálkodási menedzserasszisztens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1997-06 Vállalatgazdálkodási feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1998-06 Pénzügyekkel kapcsolatos feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1999-06 Számviteli-statisztikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2000-06 Számítástechnikai-informatikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2001-06 Az üzletvitellel kapcsolatos személyes és szervezeti kommunikációs

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Záródolgozat védése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2158-06 Gazdálkodásmenedzseri speciális szakmai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Speciális gazdálkodásmenedzseri szakismeretek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Speciális gazdálkodásmenedzseri szakismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 60%
     2. feladat 40%


A Gazdálkodási menedzserasszisztens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel és előírt gyakorlattal.

Iskolai rendszerű szakképzésben:
a szakképzési programban meghatározott tudásszintmérések és legalább 30 nap időtartamú, összefüggő szakmai gyakorlat teljesítésének igazolása az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzését tanúsító, hivatalosan lezárt okiratban. A tudásszintmérést az ajánlott szakképzési programban meghatározottaknak megfelelően jóváhagyott szakképzési program alapján kell lebonyolítani.
A PM által kiadott Útmutató alapján elkészített záródolgozat – előírt határidőre történő – leadása.

Az Üzleti szakügyintéző résszakképesítések:

-

Az Üzleti szakügyintéző elágazások:

Banki szakügyintéző
Értékpapírpiaci szakügyintéző
Gazdálkodási menedzserasszisztens
Pénzügyi szakügyintéző
Projektmenedzser-asszisztens
Számviteli szakügyintéző

Az Üzleti szakügyintéző ráépülések:

-

A Gazdálkodási menedzserasszisztens szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Államháztartási szakügyintéző
Közösségi-civil szervező
Nonprofit ügyintéző


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu