Fürdőüzemi gépész - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Fürdőüzemi gépész

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Fürdőüzemi gépész
A szakképesítés OKJ száma: 31 853 03 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (8. évfolyam után)
Szakmacsoport: Környezetvédelem-vízgazdálkodás
Jegyzékbe kerülés éve: 2006
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2008.08.13.
     SZVK264_Furdouzemi_gepesz.pdf

A Fürdőüzemi gépész szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Vendégtéri medencéket/berendezéseket ellenőriz és üzemeltet
Elvégzi a műszaki berendezések üzemeltetését és ellenőrzésüket
Biztosítja és ellenőrzi a folyamatos üzemvitelt
Elvégzi a karbantartási, javítási feladatokat
Környezetvédelmi és biztonságtechnikai tevékenységet végez
Nyilvántartásokat vezet
Méréseket végez
Műszaki dokumentációt használ
Technológiai eljárásokat, műveleteket végez
Ügyfélszolgálati tevékenységet lát el


A Fürdőüzemi gépész képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést előkészítő évfolyam keretében is.

VAGY

Iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

40%-elmélet
60%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 1000

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 31 853 03 0000 00 00 azonosító számú, Fürdőüzemi gépész megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1249-06 Csatornamű kezelő, fürdőüzemi gépész és vízműkezelő feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Technológiai eljárások, műveletek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Műszaki dokumentálás, folyamatirányítási rendszerek ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Környezetvédelem és biztonságtechnika
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 4. vizsgafeladat: Mintavételezések, minőségi és technológiai jellemzők mérése. A mérési eredmények számítógéppel való kiértékelése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 5. vizsgafeladat: Hidrológiai, hidraulikai alapfogalmak és a hozzájuk kapcsolódó számítások
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 6. vizsgafeladat: Gépészet és automatizálás
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 10%
     2. feladat 10%
     3. feladat 10%
     4. feladat 30%
     5. feladat 10%
     6. feladat 30%

1252-06 Víz- és fürdőüzemi gépkezelés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Vízbeszerzések és vízkivételek
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 45 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Víztisztítás technológiái és anyagai
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 60%

1256-06 Fürdőüzemi gépész feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Fürdők, uszodák és vendégtéri berendezések üzemeltetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 120 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Vízminőségi követelmények ismertetése
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Fürdők, uszodák méréstechnikai ismeretei
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 90 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 40%
     2. feladat 20%
     3. feladat 40%


A Fürdőüzemi gépész szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

Modulzáró vizsga eredményes letétele

A Fürdőüzemi gépész résszakképesítések:

Fürdőüzemi gépkezelő

A Fürdőüzemi gépész elágazások:

-

A Fürdőüzemi gépész ráépülések:

-

A Fürdőüzemi gépész szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Csatornamű-kezelő
Vízműkezelő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu