Független biztosításközvetítő - OKJ tanfolyam, képzés


Figyelem!

Ez a képzés 2013 szeptember 1-től már nem indítható!

Az új OKJ-s képzéseket az alábbi hivatkozásokra kattintva tudja megtekinteni:
A szakképesítés megfeleltetése az új OKJ-ban: Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) , Biztosításközvetítő (függő és független)

ÚJ OKJ tanfolyamok ABC sorrendben
ÚJ OKJ Tanfolyamok Szint szerint
ÚJ OKJ szakmacsoport szerint
ÚJ OKJ Tanulmányi szint szerintÁltalános adatok:

Szakképesítés megnevezése: Független biztosításközvetítő
A szakképesítés OKJ száma: 52 343 02 0010 52 01
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Jegyzékbe kerülés éve: 2001
Az SzVK hatályba lépésének dátuma: 2009.10.09.
     SZVK279_Biztositaskozvetito_09.pdf

A Független biztosításközvetítő szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

Független biztosításközvetítő
Biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatásokról.
Felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet.
Versenyző biztosítási termékeket és biztosítókat hasonlít össze.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli az ügyfelet.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Marketingtevékenységben közreműködik.
Pénzügyi tervezésben közreműködik.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.
Függő biztosításközvetítő
Biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a biztosításról, az azzal kapcsolatos pénzügyi
szolgáltatásokról.
Felméri a biztosítási igényt, elemzi a biztosítási szükségletet.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli a biztosítót.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Marketingtevékenységben közreműködik.
Pénzügyi tervezésben közreműködik.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.
Jogvédelmi biztosításközvetítő
Jogvédelmi biztosítást közvetít.
Tájékoztat a biztosítóról, a jogvédelmi biztosításról, vagyon- és
felelősségbiztosításokról.
Felméri a jogvédelmi biztosítási igényt, elemzi a jogvédelmi biztosítási szükségletet.
Közreműködik az ajánlattételben és a szerződésgondozásban.
Képviseli a jogvédelmi biztosítót.
Jogszerű, szakszerű és ügyfélorientált tanácsadói szolgáltatást nyújt.
Elkötelezett, hatékony és udvarias szakmai kommunikációt folytat.
Informatikai és telekommunikációs megoldásokat alkalmaz.

A Független biztosításközvetítő képzés megkezdésének szükséges feltételei:

Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:

50%-elmélet
50%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:

Maximális óraszáma: 800

Választható képzési formák:

    - Felnőttképzés

Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak listája:


1995-06 Ügyfélkapcsolat és kommunikáció

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: „Hatékony kommunikáció a pénzügyi szolgáltatásokban” ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

1996-06 Marketing

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Marketingtevékenység és biztosításmarketing ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2022-06 Pénzügyi szolgáltatói feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: I. A pénzügyi szolgáltatások (pénzügyi piacok, termékek, pénzügyi tervezés) fogalmainak és eljárásainak magyarázata és alkalmazása konkrét példán a PM által kiadott feladatlap alapján. II. Alapvető pénzügyi számítások (kamat, árfolyam, jelen-, jövőérték) a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2023-06 Biztosítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: I. Vagyon- és felelősségbiztosítási, illetve a humán kockázatok kivételével a neméletbiztosítási kockázatok, fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján. II. Személybiztosítási illetve az életbiztosítási- és egyéb humán kockázatokat tartalmazó nem-élet fedezetek, termékek és eljárások értelmezése, magyarázata és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: I. A biztosítás elméletének és a biztosító működésének magyarázata és konkrét eset megoldása a PM által kiadott feladatlap alapján. II. Biztosításmatematika: a díjszámítás, a tartalékok és a statisztikák alapkérdéseinek értelmezése, magyarázata, alapvető számítások a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2024-06 A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A biztosításközvetítő jogszerű működése ismereteinek számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 30 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A biztosításközvetítő jogszerű működése ismereteinek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%

2025-06 Számítástechnikai feladatok

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Számítástechnikai feladatok értelmezése és megoldása a PM által kiadott Útmutató alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: gyakorlati
   - Időtartama: 60 perc

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 100%

2026-06 Többes ügynöki és független közvetítői működés

A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A többes ügynök és a független biztosításközvetítő jogszerű és szakszerű működésének kérdései és esetmegoldása a PM által kiadott feladatlap alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
   - Időtartama: 60 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A többes ügynök és a független biztosításközvetítő működésének egyéb sajátosságainak számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
   - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
   - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

   - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
     1. feladat 50%
     2. feladat 50%


A Független biztosításközvetítő szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában
meghatározott iskolai előképzettséggel.
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: a szakmai követelménymodulokhoz rendelt
modulzáró vizsgák eredményes teljesítése.
Az 52 343 02 0010 52 01 azonosító számú, Független biztosításközvetítő megnevezésű
elágazáshoz rendelt modulzáró vizsgák:
1. modulzáró vizsga: Pénzügyi szolgáltatói feladatok,
2. modulzáró vizsga: Biztosítástechnikai feladatok,
3. modulzáró vizsga: A biztosításra vonatkozó jogszabályok szerinti működés,
7. modulzáró vizsga: Számítástechnikai feladatok,
8. modulzáró vizsga: Többes ügynöki és független közvetítői működés.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulok modulzáró vizsgafeladatait a
szakmai követelményekkel összhangban a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi modulzáró vizsgafeladathoz
rendelt vizsgatevékenységet a jelölt legalább 50%-os szinten teljesíti.
Az a jelölt, aki az 52 4641 03 Számítástechnikai szoftver-üzemeltető szakképesítéssel, vagy
az 54 481 03 0100 52 01 Számítástechnikai szoftverüzemeltető részszakképesítéssel, vagy
ECDL (European Computer Driving Licence) bizonyítvánnyal vagy a szakmai készségek
között felsorolt valamennyi ECDL modul eredményes vizsgájáról kiállított dokumentummal
rendelkezik, felmentést kap a Számítástechnikai feladatok 7. modulzáró vizsga alól.
Az a jelölt, aki az 52 343 02 0010 52 01 Független biztosításközvetítő szakképesítés-elágazást
kívánja megszerezni és rendelkezik a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések
szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet alapján az 52 3440 03
Függő biztosításközvetítő szakképesítéssel, felmentést kap a Pénzügyi szolgáltatói feladatok
1. modulzáró vizsga, a Biztosítástechnikai feladatok 2. modulzáró vizsga és a Biztosításra
vonatkozó jogszabályok szerinti működés 3. modulzáró vizsgák alól.
Az a jelölt, aki a modulzáró vizsgák valamelyikének korábbi teljesítését hitelt érdemlően
igazolja, mentesül a modulzáró vizsga ismételt teljesítésének kötelezettsége alól.

A Biztosításközvetítő résszakképesítések:

-

A Biztosításközvetítő elágazások:

Független biztosításközvetítő
Függő biztosításközvetítő
Jogvédelmi biztosításközvetítő

A Biztosításközvetítő ráépülések:

-

A Független biztosításközvetítő szakképesítéssel rokon szakképesítések:

Biztosítási tanácsadó
Közösségi-civil szervező
Nonprofit menedzser
Banki befektetési termékértékesítő


Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu